หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ของดีในพิพิธภัณฑ์

Author by 9/04/12No Comments »

หลายปีก่อน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้ขอยืมรอยพระพุทธบาทไม้แกะสลักโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มาตั้งไว้ให้ศรัทธาประชาชนได้สักการะกราบไหว้ครั้งหนึ่ง เนื่องจากรอยพระพุทธบาทไม้ที่ว่านี้เป็นของเก่าคู่เมืองเชียงใหม่ประดิษฐานไว้ที่วัดพระสิงห์ฯมานานแล้ว แต่กรมศิลปากรเห็นว่า ของเก่ามีคุณค่าสูงหาไม่ได้อีกแล้ว จึงขอรับไปเก็บรักษาไว้

หลายท่านที่ได้เห็นรอยพระพุทธบาทนั้นแล้ว ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประณีตงดงามอย่างยิ่ง เป็นสุดยอดฝีมือของบรรพชนที่ได้รังสรรค์สร้างไว้คู่กับพระศาสนามานานหลายร้อยปีแล้ว ความงดงามดังว่า เปรียบไปแล้วก็น่าจะเช่นเดียวกับไม้แกะสลักนกยูงทองหน้าบันของวิหารวัดพันเตา แต่รอยพระพุทธบาทนี้ทรงคุณค่ากว่า ตรงที่มีความละเอียดของลายก้นหอยฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว

ของดีๆ หาไม่ได้อีกแล้วในแผ่นดิน ถ้าไม่ช่วยกันรักษาก็กลายเป็นของส่วนบุคคลเก็บไว้บ้านเศรษฐีผู้มีเงินซื้อไว้ชื่นชมเพียงคนเดียวไป โชคดีที่มีการเก็บรักษาพระพุทธรูปเก่าแก่ วัตถุโบราณหลายยุคสมัยที่ผ่านมาของชาวลานนาเอาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่จำนวนมาก ทั้งนี้ ถ้าเก็บรักษาเอาไว้เฉยๆ โดยไม่บอกกล่าวหรือแจ้งให้ประชาชนทราบว่ามีอะไรบ้างก็คงไม่ได้ประโยชน์เต็มที่

เหตุนี้ น.ส.นิตยา กนกมงคล ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ จึงจัดโครงการดีๆ เชิญชวนไปไหว้พระภายในพิพิธภัณฑ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ใช้ชื่องาน “ปี๋ใหม่เมืองไหว้สา บูชาพระเจ้า 9 พระองค์” อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ 9 องค์ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และวัดต่าง ๆ ออกมาประดิษฐานให้ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้ไหว้สาบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตน และครอบครัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น.-16.00 น.

พระพุทธรูปสำคัญ 5 ชุด 9 องค์ ได้แก่ชุดที่ 1 พระสิงห์ 1-3 : บูชาเพื่อความมีพลัง อำนาจ ความแข็งแกร่งดุจสิงห์ ชุดที่ 2 พระแก้ว 2 สี : บูชาเพื่อความแข็งแกร่ง บริสุทธิ์ดุจดังแก้วมณี ชุดที่ 3 พระบัวเข็ม หรือพระอุปคุต: บูชาเพื่อขจัดภัย ให้ลาภผลบริบูรณ์และความเจริญงอกงาม ชุดที่ 4 พระไภษัชยคุรุ : บูชาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย ชุดที่ 5 พระเจ้าทันใจ : บูชาเพื่อความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ทำกิจการงานเสร็จสมประสงค์ทันใจ

เพียง 5 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น ที่เปิดให้เข้าชมและไหว้พระพุทธรูปสำคัญของเมืองเหนือ ไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยกันเต็มที่ครับ.