หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ขัวจั๋นสม

Author by 17/05/15No Comments »

      1    มหาอุทกภัยปลายเดือนตุลาคม 2554 ไม่เพียงแต่ทำลายทรัพย์สินของคนภาคกลาง ลงไปจนถึง กทม.ทำให้สนามบินดอนเมืองจมน้ำไปถึงครึ่งล้อเครื่องบินเท่านั้น แต่ภาคเหนือตอนบนหลายจังหวัดก็เผชิญกับน้ำท่วม โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ กระแสน้ำปิงเชี่ยวกรากได้พาวัชพืช เศษไม้รากไม้ต้นไม้รวมถึงเสาบ้านมาปะทะกับตอม่อสะพานจันทร์สม ที่ให้ประชาชนเดินข้ามจากชุมชนวัดเกตุเข้าสู่ตลาดหลวงทรุดพังลงไป

พลันที่เห็นเสาตอม่อต้นหนึ่งด้านตะวันตกทรุดลง นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จึงให้ปิดทางเดินข้ามเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน หลังจากนั้นรีบเสนอโครงการสร้างสะพานคอนกรีตใหม่ขึ้นแทน แต่ก็ติดปัญหาเรื่องการประสานงานกับกรมเจ้าท่า ทำให้งานก่อสร้างสะพานล่าช้ามาถึงบัดนี้

ล่าสุด นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีรุดไปตรวจความคืบหน้าโครงการ พบว่ามีผลงานแล้วกว่า 40% หากเร่งรัดงานก็จะสามารถใช้สอยประโยชน์ได้ตั้งแต่งานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)ในปีนี้ได้ อย่างไรก็ตามแผนงานของผู้รับจ้างคาดว่าจะส่งมอบงานได้เดือนมกราคม 2559

สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ปิดมานานหลายปี พี่น้องประชาชนข้ามไป-มาก็    เดือดร้อน ครั้งหนึ่งเคยมีผู้เสนอให้จัดเรือข้ามฟากบริการประชาชนและนัก  ท่องเที่ยว แต่ก็ไม่สะดวกที่จะทำ เทศบาลจึงหันมาเร่งรัดผู้รับเหมาให้ทำงานเสร็จโดยเร็ว แม้จะทำงานได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ส่วนฤดูฝนน้ำหลากยากต่อการทำงานมาก

ประวัติเดิมสะพานจันทร์สม สร้างด้วยไม้สัก พ.ศ. 2421 ต่อมาปี 2483 ไม้ผุพัง ทางราชการจึงสร้างสะพานไม้ไผ่ขึ้นมาใช้ทดแทน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ขัวแตะ” หมายถึง สะพานที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานถึงกาลอาวสาน ลุถึงปี พ.ศ. 2507 เมื่อนายโมตีราม โกราน่า (นายมนตรี โกศลาภิรมย์)  เจ้าของกิจการขายผ้าชาวปากีสถาน ได้บริจาคเงิน 2 แสนบาทให้เทศบาลเชียงใหม่ สร้างสะพานคอนกรีตถาวรแทนสะพานขัวแตะ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงความรักของตน กับนางจันทร์สม ซึ่งใช้สะพานนี้ในการสัญจรไปมาตลอด ชาวบ้านจึงให้ชื่อสะพานนี้ว่า “สะพานจันทร์สมอนุสรณ์” หรือชื่ออื่นอีกหลายๆ ชื่อที่มีการเรียกขานสะพานนี้ เช่น ขัวแขก (สะพานแขก)

ปี 2554 สะพานถูกปิดลงโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ขณะที่กรมเจ้าท่าได้ร้องต่อศาลปกครองว่า สะพานนี้สร้างโดยไม่ได้รับ     อนุญาต และมีการบุกรุกลำน้ำปิง ต่อมาศาลสั่งให้ระงับซ่อมแซมและให้รื้อถอนตามคำร้องของกรมเจ้าท่า เทศบาลอุทธรณ์ว่าไม่ได้เป็นการ  สร้างขึ้นใหม่ แต่เป็นการสร้างเพื่อทดแทนสะพานเก่าที่ชำรุดไป ศาลจึงอนุญาตให้สร้างต่อไปได้ นี่คือตำนานสะพานจันทร์สมหรือพูดคำเมืองว่าขัวจั๋นสมครับ.

บุญญฤทธิ์  ตุลาพันธ์พงศ์