หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ขาเทียมพระราชทาน

Author by 23/08/15No Comments »

   ขาเทียม 3       ระหว่างวันที่ 14-21 สิงหาคมที่ผ่านมา  ท่านองคมนตรี .เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่133 ที่โรงพยาบาลฝางท่ามกลางประชาชนผู้พิการทั้งแขน-ขาขาดจำนวนมากมารับบริการ

น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะได้ร่วมพิธีและดูแลผู้มารับบริการอยู่หลายวัน บอกว่าโครงการให้แขน-ขาเทียมแก่ผู้ไม่มี หรือเคยมีแต่ประสบอุบัติเหตุต่างๆ นั้นเสมือนกับให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพมากขึ้น คนที่เดินไม่ได้ พอใส่ขาเทียมแล้ววิ่งได้ เล่นกีฬา ขับขี่รถได้ ประกอบอาชีพ และช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของครอบครัว เป็นเรื่องที่น่าดีใจยิ่ง

ครั้งนี้ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลฝาง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลฝาง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา

เป็นการจัดทำขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการขาขาดที่ยากจนทุกเชื้อชาติ และศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ในงานมีผู้พิการขาขาดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอฝาง และพื้นที่ใกล้เคียง มารับบริการเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสดีที่ผู้พิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดี ทำให้เดินได้ สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าคนปกติ ในวันแรกมีผู้มารับบริการ 66 คน จำนวน 74 ขา และวัดต่อ ๆ มาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 100 ขา

อาจารย์ขวัญใจ ชัยมงคล ผอ.สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ทางไปห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม บอกว่าการบริการทำขาเทียมที่มูลนิธิเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ให้สอบถามรายละเอียดไปก่อน หากนัดเวลาได้จะทำให้ได้ขาเทียมเร็วขึ้น คนพิการไม่ต้องเสียเวลารอ โทรศัพท์ 053-112271, 083-6685824

เช่นเดียวกับผู้มีจิตศรัทธา อยากเชิญชวนได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิฯ เพื่อผลิตอวัยวะเทียมทั้งแขน และขาช่วยผู้พิการ อันเป็นการช่วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ช่วยมาแล้วกว่า 20 ปีเป็นขากว่า 3 หมื่นขา และขอแจ้งข่าวไปถึงผู้ที่เก็บฝาขวด และกระป๋องแคน ที่เป็นอะลูมิเนียม ก็ขอให้สะสมกันมาก พอได้เยอะสามารถนำไปบริจาคได้ในวันเวลาราชการครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์