หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

คนไทยรักกันดีกว่า

Author by 1/12/14No Comments »

 เคาะสนิม180         ใกล้ถึงวันสำคัญของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เริ่มมีการปรับปรุงพัฒนา แผ้วถาง จัดระเบียบและทำความสะอาด อาคารสำนักงาน ส่วนราชการ และบ้านเรือนกันอีกครั้ง เพื่อติดธงทิว ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เป็นการถวายพระพร และเฉลิมฉลองพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

ภาพที่ปรากฏในขณะนี้ คงไม่ต่างกับนานาประเทศ เมื่อใกล้ถึงวันชาติของเขาก็จะกระตือรือร้นเป็นพิเศษ มีการฉลองชัยไชโยกันกระหึ่ม อาจมีเว้นบ้างคงมี เช่น กลุ่มคนที่แตกออกไปไม่ได้รักชาติหรือไม่นิยมรัฐบาลนั้น ๆ จึงเฉยเสีย ขณะที่คนส่วนใหญ่ ไม่ได้คิดเล็กคิดน้อย มุ่งเอาชาติบ้านเมืองเป็นใหญ่ ก็สามารถสมานสามัคคีเป็นพลังให้ภาพความกลมเกลียวเผยแพร่ไปทั่วโลก

สำหรับคนไทยที่เคยไปเห็นการฉลองวันชาติในต่างประเทศ หรือเคยไปร่วมงานวันชาติไทยในต่างประเทศมาแล้วคงอยากจะให้เกิดบรรยากาศดี ๆ เพราะเป็นความภูมิใจในความเป็นชนชาติ แม้เชื้อชาติจะต่างกัน แต่เมื่อเป็นชาติเดียวกันก็ย่อมดีใจที่เกิดมามีประเทศอยู่ ต่างกับคนอีกมากที่ไร้สัญชาติ ไม่มีประเทศอยู่หรือต้องอพยพหลบหนีสงคราม และการฆ่าล้างเผาพันธุ์ จนหาความสุขไม่ได้

คนไทยไม่ได้กำหนดวันชาติโดยตรง ต่างก็ถือเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมเป็นวันชาติ ทุกปีจะเห็นการตกแต่งประดับประดาบนถนนราชดำเนินใน กทม.อย่างสวยงาม ส่วนต่างจังหวัดแม้จะมีงบประมาณน้อย ก็ขอเพียงทำบ้านเมืองให้สะอาด ไม่รกไปด้วยขยะ ถุงพลาสติกปลิวว่อนตามถนนต่างๆ ป้ายโฆษณาที่อยากปักหรือติดตรงไหนก็ได้นั้น เก็บลงเสียได้ยิ่งดี

คุยกับคุณชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ก็ห่วงใยเรื่องความไร้ระเบียบของบ้านเมืองเรื่องนานาป้าย ยืนยันจะเร่งเก็บป้ายรกเมืองออก พร้อมระดมทำความสะอาดถนนหนทาง และสถานที่ราชการเพื่อรับวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อหลวงแผ่นดินไทยที่ทุกคนเคารพรัก นับเป็นเรื่องน่ายินดี หากเทศบาล และ อบต.อื่น ๆ จะรณรงค์ทำความสะอาดกันตั้งแต่บัดนี้ไปพร้อมกันทั้งประเทศ

ถ้าบ้านเมืองสะอาด ถือว่าจิตใจของคนก็สะอาด เป็นคนมีระเบียบวินัย แม้ตึกราม และอาคารจะเก่าบ้างก็ไม่มีใครตำหนิ สิ่งสำคัญเมื่อทุกอย่างสะอาดหมดจดขึ้นมาบ้างแล้ว ผมเชื่อว่าด้วยพระบารมีแห่งล้นเกล้าฯ ในหลวง จะทำให้คนไทยหันมารักกันมากขึ้น เป็นเรื่องพื้นฐานทางจิตใจ และความเป็นไทย โดยไม่ต้องมารณรงค์ให้คนไทยสามัคคี เพราะแสดงว่าเราแตกแยกกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง น่าอายมากกว่า.