หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

คลองแม่ข่า

Author by 22/05/15No Comments »

   คลองแม่ข่า       จำได้เคยเขียนปัญหาคลองแม่ข่าเน่า ตำหนิเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ยุค คุณเรือง นิมมานเหมินท์ เป็นนายกฯ นับนิ้วดูก็เป็นเวลามิใช่น้อย สมัยนั้น เดินผ่านถนนท่าแพข้ามคลองแม่ข่าใกล้กับท่าแพบรรณาคารของคุณมานิต อัชวงศ์ จะไปสี่แยกศรีวิศาลได้กลิ่นโชยพอๆ กับปัจจุบัน ถามว่า 40 ปีมานี้คลองรับน้ำเสียสายหลักของเมืองเชียงใหม่เปลี่ยนแปลงดีขึ้นหรือยัง ?

คำตอบคือ บางครั้งก็ดีขึ้น เพราะมีการผันน้ำแม่ปิงเข้ามาไล่น้ำเสีย บางครั้งผันน้ำห้วยและอ่างแม่หยวกเข้ามาคลี่คลาย แต่ถ้าวันใดไม่ผันน้ำใหม่ และไม่มีฝนตกหนัก ๆ แม่ข่าก็ยังคงเป็นตำนานคลองน้ำเน่า และยุงชุมอยู่เช่นเดิม อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าในระยะ 2-3 ปีนี้มีความกระตือรือร้นของเทศบาลนครเชียงใหม่ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และต่อเนื่องกับผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ที่มารับตำแหน่งกลางปีที่แล้ว ทำท่าจะเอาจริงกับการป้องกันแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่า ถึงขั้นจะทำให้น้ำใสน้องคลองซองเกซอนใจกลางมหานครเกาหลีใต้เลย

รศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี อาจารย์วิศวะฯ ตัวตั้งตัวตีกับปัญหานี้ เชิญไปฟังผลดำเนินการรอบปีผ่านมาของจังหวัด เทศบาล อำเภอ และทุกหน่วยงานองค์กรที่บูรณาการร่วมกันเมื่อวันจันทร์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าฯประธานคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า รายงานต่อที่ประชุมถึงการขับเคลื่อน    การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าด้วย 8 มาตรการ มีความร่วมมืออย่างเต็มที่ทำให้พัฒนาและแก้ไขปัญหาในปี 2558 เดินหน้าด้วยกำลังความสามารถของแต่ละหน่วยงาน แบบไม่มีงบประมาณเพื่อการนี้โดยตรง

ทุกภาคส่วนลงมือทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งกระตุ้นปลุกจิตสำนึกชุมชนริมคลองแม่ข่า ขุดลอก กำจัดสิ่งปฏิกูล ขนขยะมูลฝอย ฟูก เฟอร์นิเจอร์ของใช้ชำรุดที่กีดขวางทางน้ำนำออกไปมากมาย รวมทั้งแก้ปัญหาพวกบุกรุกสร้างที่พักลงไปในลำน้ำ และที่ปล่อยน้ำเสีย บางจุดมีการพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าเช่นในชุมชนหลิ่งกอกโดยการนำของอาจารย์รัตน์ ปาละพงศ์ เป็นต้น เรียกว่าปีนี้ดูแลคลองแม่ข่าอย่างเต็มกำลัง

          ส่วนผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตั้งใจร่วมมือฟื้นคลองแม่ข่าให้กลับมามีสภาพใสสะอาดเช่นในอดีต แต่ภารกิจนี้ต้องมีการวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว และต้องทำกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนสองฝั่งคลองแม่ข่าร่วมดูแลรักษา ฟื้นฟูคลองไชยมงคลสายนี้จึงจะยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงแผนงานฟื้นฟูคลองแม่ข่ากำหนดไว้ 4 ระยะ คือ เร่งด่วนสุดในปีนี้ 2558 ระยะสั้นปี 2559-2560 ระยะกลางปี 2561-2565 และระยะยาวปี 2566-2569 หรืออีก 11 ปีข้างหน้า ตอนนั้นค่อยรอผลพิสูจน์กันอีกที รอกันได้นะครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์