หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ความต้องการแฝง

Author by 20/07/15No Comments »

เคาะสนิม180          พูดถึงเรื่องแล้ง ผู้คนก็จะแตกตื่นตกใจ กลัวภัยแล้ง ภัยหิวโหยจะขาดอาหารไปต่าง นานา เช่นเดียวกับเวลาพูดถึงราคาสินค้าจำเป็นจะปรับขึ้น ผู้คนก็จะวิตกจริตเกิด คือไปกว้านซื้อสินค้ามาตุนไว้ก่อนทันที ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทราย น้ำมันพืช บริษัทนักการตลาดจึงระบุว่า วิชามารเหล่านี้ทำให้สินค้าขายดี แต่เป็นช่วงเวลาสั้น

แต่กระทรวงพาณิชย์มักเฉยเมยในเบื้องต้น เพราะรู้ดีว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็น “ความต้องการแฝง” ไม่ได้ซื้อไปบริโภคจริง แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้าง ก็เพื่อให้เงินหมุนเวียน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผู้มีเงินเก็บไว้น่าจะซื้อของเมื่อมีความจำเป็น ก็รีบนำมาซื้อของโดยคิดว่านี่คือความจำเป็น เผื่อวันหน้าจะไม่ต้องซื้อของแพง ปรากฏว่าของที่ซื้อมาเก็บไว้เฉย ๆ เสื่อมราคาหรือหมดอายุไปโดยไม่ได้ใช้ก็มี ถือเป็นการสูญเปล่ามากกว่า

น้ำ ก็เช่นเดียวกัน ประเทศไทยไม่เคยขาดแคลนน้ำถึงขั้นประชาชนอดอยากหิวโหย และต้องไปกลั่นน้ำทะเลขึ้นมาแต่ประการใด จะมีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบ้างก็ช่วงท่อประปาแตก หรือประปางดจ่ายน้ำเพราะปิดซ่อมประสานท่อเมนใหม่ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็จะมีน้ำไหลตามท่อตามปกติ กรณีประปาในบางพื้นที่ของภาคกลาง ประสบปัญหาน้ำดิบไม่พอ ก็กำลังเร่งหากันอยู่ และก็ได้แหล่งน้ำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันก่อนเขียนเรื่องประปาเชียงใหม่ยืนยันน้ำมีเพียงพอ หากเขื่อนแม่กวงแห้งจริงก็จะสูบน้ำแม่ปิง และแม่แตงขึ้นมาใช้ และประสานขอความร่วมมือทหาร และชลประทานเพื่อใช้น้ำจากอ่างแม่หยวก อ่าง 700 ปีมาใช้ได้ด้วย ซึ่งทางชลประทานก็พร้อมอยู่แล้ว ชาวเชียงใหม่และอำเภอชานเมือง จึงไม่ต้องวิตก

วันนี้ ผมมีหมายเลขติดต่อการประปา (กปภ.)เชียงใหม่ เผื่อหมู่บ้านชุมชนใดมีปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคขอให้รถบรรทุกน้ำเทศบาล และ อบต.ไปขนได้ รวมทั้งกรณีท่อแตก น้ำประปาไหลอ่อน หรือปัญหาอื่น ๆ คุณเกษม นวลดี ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ประปาเชียงใหม่ แจ้งเบอร์ติดต่อไว้ดังนี้

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ตั้งอยู่เลขที่ 330 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 พร้อมบริการให้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-233477,053-233479-80,053-234476 ต่อ 116,120,149  ในวันเวลาปฏิบัติงาน หรือติดต่อผู้ประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์  Call Center  ส่วนเบอร์มือถือ นายสมพงษ์ ชูประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ 089-1213925 นายเกษม นวลดี หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ (สอบถามการให้บริการ) 087-1939779 นายประกาศิต ชะนะพันธ์ หัวหน้างานบริการฯ 1 (น้ำไม่ไหล) โทร. 083-0531612 และนายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์ หัวหน้างานบริการฯ 2 (ท่อแตก) โทร.089-8529446

ตอนนี้ กปภ.ทำงานเชิงรุกแล้ว เปิดมือถือตลอด 24 ชม.มีปัญหาเรื่องนี้ถามประปาครับ.