หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ความร่วมมือไทย-จีน(1)

Author by 8/01/15No Comments »

  ไทย จีน        ก่อนสิ้นปี กงสุลใหญ่จีนประจำนครเชียงใหม่ ท่านเฉา เสียวเหลียง ได้ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าพร้อมมอบของขวัญปีใหม่ ซึ่งคุณธารทิพย์ ทองงามขำ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (สปข.) จัดขึ้นเพื่อขอบคุณที่เชิญคณะสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานสิบสองปันนา จนถึงคุนหมิง ในมณฑลยูนนานเมื่อต้นเดือนธันวาคม เพื่อนำข้อมูล และประสบการณ์มาเผยแพร่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพี่น้องชาวไทย-จีน

กงสุลใหญ่จีนพูดถึงความร่วมมือไทย-จีนในปี 2557 ว่ามีความสัมพันธ์ที่ดียิ่ง เพราะนายกรัฐมนตรีไทยก็ไปเยือนจีน และนายกรัฐมนตรีก็มาเยือนไทย ส่วนที่เชียงใหม่ผู้ว่าการมณฑลยูนนาน และคณะก็มาเยือน และได้กระชับความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องกับเชียงใหม่ ความปรารถนาดีของท่านกงสุลเฉา เสียวเหลียง อยากจะรวบรวมบทความและการรายงานข่าวจากสื่อไทยเป็นเล่ม และบรรจุข้อมูลในแผ่นซีดี.เพื่อเผยแพร่สาธารณชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้คณะทำงานของ สปข.3 กำลังเร่งดำเนินการคาดจะได้เห็นหน้าตาหนังสือดี ๆก่อนตรุษจีนนี้…

ฟัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.พูดถึงความร่วมมือไทย-จีน ในการเดินทางไปจีนเมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ว่าเป็นการเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรใกล้บ้าน ที่เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน ทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจว่า จะสามารถผลักดันมูลค่าการค้าการลงทุนให้ขยายตัว 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน

พล.อ.ประยุทธ์ ขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองประเทศในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และร่วมกันมองไปข้างหน้า กำหนดวิสัยทัศน์และแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคควบคู่ไปด้วยกับความร่วมมือทวิภาคี

“อีกประการหนึ่ง ในปีหน้าเป็นปีแห่งการครบรอบสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครบรอบปีที่ 40 และเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ซึ่งทางสาธารณรัฐประชาชนจีน  ก็ถวายพระพรมาด้วย เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ของไทยกับจีนนั้น มีความแน่นแฟ้นมาโดยตลอด ทั้งผู้นำทุกท่านก็ได้ฝากถวายพระพรไปยังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน”

นายกรัฐมนตรีไทย ได้กล่าวถึงความร่วมมือทวิภาคีไทย-จีนไว้น่าสนใจ พรุ่งนี้ว่ากันต่ออีกวันครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์