หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

คาถา 5 ประการ

Author by 7/09/14No Comments »

 เคาะสนิม180         เชื่อว่าคนไทยไม่น้อย เคยเดินทางไปต่างประเทศใกล้เคียง ที่มีความล้าหลังกว่าเมืองไทย พบเห็นสภาพบ้านเรือน รั้วบ้าน ป้ายนานาชนิด จัดวางระเกะระกะไม่เป็นระเบียบ ร้ายที่สุดตามถนนหน้าฝนมีหลุมบ่อ หน้าแล้งมีฝุ่นคลุ้ง และมีขยะเกลื่อน ใครอยากทิ้งที่ไหนก็ทิ้ง ดูเหมือนสภาพชีวิตของคนที่นั่นด้อยค่าเต็มที

หันมามองเชียงใหม่บ้านเรา เห็นรถกระบะเปิดท้ายปล่อยให้ถุงพลาสติก ขวด กล่อง วัตถุสิ่งของต่างๆ ปลิวกระจัดกระจายอย่างไรความรับผิดชอบ ก็น่าปวดใจ ความผิดอันนี้น่าจะมากกว่าไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดหรือไม่สวมหมวกนิรภัยเสียอีก เพราะเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ผู้เจริญแล้ว ไม่ใช่ปล่อยให้ลูกหลานนั่งรถไปทิ้งถุงลงที่ไหนก็ได้ เด็กซ้อนมอเตอร์ไซค์ พ่อแม่กินลูกชิ้นปิ้งแล้วก็ทิ้งทั้งถุงและไม้เสียบลงบนพื้นถนน น่าเรียกมาตีมืออย่างยิ่ง

เฝ้ามองว่าปัญหาอย่างนี้ควรจะเริ่มที่ใดก่อน พบข่าวดีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ โครงการรักษ์แม่ปิงร่วมกับอาจารย์นิตยา บุญเป็ง ผอ. เปิดโครงการรักษ์แม่ปิง และจัดกิจกรรม “คาถา 5 ประการ” เป็นแห่งแรกโดยทีมพี่เลี้ยง 7 คน ที่เป็นนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกันบอกน้อง ๆ ช่วยกัน “เลี่ยง ลด งด ใช้ช้ำ นำมาหมุนเวียน” ปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เยาวชน และสามารถถ่ายทอดไปถึงครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย

น.ส. ภัทราภรณ์ วิวัฒนาการ ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์แม่ปิง บอกว่า กิจกรรมนี้กับเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการหล่อหลอมตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะงานนี้ต้องทำระยะยาว เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 5 คาถา คือ

1. เลี่ยงหลีกเลี่ยงขยะพิษ หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย ไม่นำภาชนะเปล่าที่เคยบรรจุสารเคมีอันตรายมาใส่วัสดุอื่นโดยเด็ดขาด 2. ลด ลดขยะที่จะทิ้งให้เหลือน้อยลง เลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ต้องการและบรรจุหีบห่อน้อย และมีอายุการใช้งานนาน ๆ 3. งด คือการงดทิ้งขยะไม่เลือกที่ งดปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายโดยไม่บำบัด งดการกินทิ้งกินขว้าง 4. ใช้ซ้ำ นำสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ได้งานอยู่มาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้ซ้ำถุงใส่ของ และ 5. นำมาหมุนเวียน คือการนำเอาวัสดุที่ใช้แล้วเข้ากระบวนการผลิตใหม่ให้เป็นของใหม่ เช่น ขวดพลาสติกนำไปรีไซเคิล

ขอบคุณกลุ่มรักษ์แม่ปิง ที่พยายามรณรงค์เรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบของเมือง และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมาตลอด คราวนี้มาเปิดตัวที่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเพื่อสร้างแนวร่วมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ที่เข้มแข็งได้  วันที่ 9 กันยายนนี้ อาจารย์และนักเรียนจะเดินรณรงค์แจกใบปลิว “คาถา 5 ประการ” ในเขตเมืองเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมแรงร่วมใจกันทำจริง ๆ เถิดครับ.