หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

คำตอบชาวดอยหล่อ

Author by 14/04/15No Comments »

   คัดค้าน       ทิ้งท้ายไว้วันก่อน เรื่องชาวอำเภอดอยหล่อคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ว่าผลจะลงเอยอย่างไร ในเมื่อเจ้าของพื้นที่ไม่เอา แล้วจังหวัดเชียงใหม่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร หลังสุดได้อ่านข่าวไทยนิวส์ ชาวดอยหล่อดีใจ หลังพ่อเมืองเชียงใหม่ นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปพบ รับเงื่อนไขข้อเรียกร้องแล้วสรุปว่า เมื่อคนในพื้นที่ไม่รับก็ทำไม่ได้…    

ตามกำหนดเดิมจะมีประชุมผู้เกี่ยวข้องวันที่ 7 เมษายน แต่ผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ติดภารกิจจึงเลื่อนมาเป็น 9 เมษายน วันนั้นมีมาจากทั้ง 4 ตำบล 26 หมู่บ้านราว 1,500 คน รวมตัวกันหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ยังยกป้ายคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลที่จังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัด สำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมธนารักษ์

นายสุทินสุรินต๊ะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดอยหล่อ ย้ำที่คัดค้านการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือสวนอาหารฮาลาลเพียง เพราะถ้าอนุญาตให้สร้างโรงงาน จะเกิดปัญหาหลายอย่าง ทั้งสิ่งแวดล้อม และน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคจะส่งผลกระทบต่อไปถึงอนาคต เหตุนี้ชาวดอยหล่อ จึงขอคัดค้านการสร้างโดยเด็ดขาด หากยังดื้อแพ่งให้มีการก่อสร้าง จะมีการพิจารณายกระดับการชุมนุมต่อต้านทันที

ผู้ว่าฯยอมรับปัญหาดังกล่าวทราบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และยอมรับว่าผิดพลาดเองที่ก่อนหน้าจะมีการขออนุญาตก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ขอความเห็นจากชาวบ้าน อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าว เป็นเพียงการเริ่มต้นโครงการ มีแนวคิดว่า จะทำพื้นที่เกษตรให้เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารซึ่งโรงงานเหล่านี้ หากเกิดขึ้นจะช่วยสร้าง และกระจายรายได้ให้คนในพื้นที่เหมือนมีศูนย์กลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร

แต่เมื่อชาวบ้านยืนยันคัดค้านก็จำเป็นต้องรายงานให้คณะกรรมการพิจารณายกเลิกจะยกเหตุผลว่า ชาวบ้านต้องการจะ     อยู่แบบพอเพียงจึงจะคืนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สีเขียวต่อไปส่วนเจ้าของที่มาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปว่า ทำไม่ได้ อย่างไรก็ตามยังคงมีหลายจังหวัด รวมทั้งในเชียงใหม่ ยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและพร้อมที่จะรับโรงงานดังกล่าวด้วยจะพิจารณากันต่อ

          สรุปแล้วเป็นข่าวดีของชาวดอยหล่อ เมื่อออกมาเรียกร้องจังหวัดรับฟัง และจะไปหาที่ใหม่ ซึ่งก็มีคนแนะนำว่า น่าจะไปหาแถวภาคใต้จะเหมาะสุดทั้งแรงงาน วัตถุดิบ และตลาด ตั้งที่เชียงใหม่มีค่าโสหุ้ยขนส่งไปกลับโดยเปล่าประโยชน์ครับ.

 

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์