หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ค้าไทยค้าอาเซียน

Author by 20/05/14No Comments »

เคาะสนิม180     เห็นพูดกันว่า การศึกษาของไทยจัดอยู่ในอันดับ 8 ของ 10 ชาติในอาเซียนแล้วหดหู่ใจ สะท้อนถึงความรู้ความคิดอ่านของคนไทยก็น่าจะตกต่ำล้าหลังไม่เป็นสากล สมกับที่หลายชาติพากันถากถางคนไทยทะเลาะกันเอง เพราะความ “ไม่รู้” หรือ “รู้กันคนละเรื่อง” หรือการจัดการมาตรฐานความรู้ความคิดอ่านไม่ตรงกัน แล้วแต่จะเรียก

          วันก่อน กระทรวงพาณิชย์ขึ้นมาจัดงาน “อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้ประชาคมอาเซียน” ที่เชียงใหม่ นัยว่าเพื่อเตรียมพร้อมภาคธุรกิจให้พร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน มีนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

งานดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดงานเดียวกัน ส่วนกลางที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ กทม. เมื่อปลายปีที่แล้ว ในภูมิภาค เลือกจังหวัดสำคัญที่มีศักยภาพ และเป็นศูนย์กลางด้านประชาคมอาเซียนของไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ อยู่ติดกับพม่า และยังมีการเดินทางเชื่อมโยงกับจีน พม่า ลาว และสามารถเชื่อมโยงได้ถึงอินเดีย ความตื่นตัวของผู้ประกอบการจึงมีมาก

ที่สำคัญจะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในจังหวัดมากขึ้น ภายใต้แนวคิด รู้ก่อน พร้อมก่อน ชนะก่อน โดยนำองค์ความรู้และสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาแสดงในรูปนิทรรศการ การสัมมนา การเสวนาทางวิชาการและการแสดงและจำหน่ายสินค้า

ในงานจึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 4 เรื่อง คือ ก้าวสู่ AEC คุณลืม IP หรือไม่ ,สิทธิประโยชน์ภายใต้ AEC และแนวปฏิบัติ,ผู้ประกอบการท้องถิ่น รุกตลาดอาเซียนอย่างไรให้สำเร็จ และทำอย่างไรให้ธุรกิจไทยก้าวนำ AEC ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2557

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ บอกว่า เศรษฐกิจในเอเชียกำลังขยายตัว เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพความพร้อมด้านการลงทุน การเดินทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในอนาคต จีนและอินเดียก็จะเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ แต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจไทย ยังไม่เข้าใจถึงการรับสิทธิประโยชน์จากการลดภาษีในสินค้าบางชนิด จึงทำให้เสียประโยชน์นั้นไป ขณะที่สินค้าที่มีศักยภาพก็ควรทำตลาดเชิงรุก ช่วงชิงตลาด และวางตำแหน่งสินค้าของตัวเองให้ได้ โดยการมองลู่ทางตลาดในอนาคตเอาไว้…

         ผมเข้าใจเอาเองว่า การศึกษาไทยก็ตกต่ำ การค้าไทยก็อาจสู้อีก 8-9 ชาติในอาเซียนไม่ได้ ถ้ายังไม่เร่งพัฒนาความรู้อย่างจริงจังครับ.