หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

งานชาวราชภัฏ

Author by 4/12/14No Comments »

  index        ดร.สัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนให้ผมร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาสมาคม และขอความร่วมมือเผยแพร่กิจกรรมของราชภัฏเชียงใหม่ แม้ไม่ได้เป็นศิษย์เก่า ก็มีความยินดีอย่างยิ่ง เคยนึกถึงครั้งหนึ่งเคยอยากเข้าเรียนราชภัฏแต่ไม่มีโอกาส เห็นความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพครูของเพื่อนมากมายจนถึงเกษียณอายุก็มี ล้วนแต่มีความสุข ในวิชาชีพครู จะมีบ้างที่พลาดพลั้งอะไรไปก็ดูเป็นส่วนน้อย

ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย จึงมีกิจกรรมค่อนข้างชุก และถือว่าได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสังคมทั่วไปทั้งส่วนกลาง และเชียงใหม่ รวมถึงศิษย์เก่าที่มีอยู่นับแสนคนทั่วประเทศ ในฐานะชาวดำ-เหลือง ที่มีความรักความผูกพันต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลาย

ล่าสุดจะมีงานใหญ่อีกครั้ง ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญชวนไปร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ-เหลือง” วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย พร้อมต้อนรับศิษย์เก่าสู่รั้วดำ-เหลือง สร้างความรักความผูกพัน พบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อน พี่ น้อง และมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต โดยกิจกรรมมุ่งเน้นบรรยากาศเป็นกันเอง เน้นความสนุกสนานและการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

ในงานจะได้ชม Muitimedia “จากวิทยาลัยครูกสิกรรมสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” การแสดงลีลาศ การแสดงจากศิลปินรับเชิญ พร้อมมอบของที่ระลึกในวาระ 90 ปี และลุ้นรางวัลหางบัตร ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปตั้งกองทุนมูลนิธิ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อใช้ในกิจกรรม และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาต่อไป

เป็นที่รู้กันว่าย่านราชภัฏหรือวิทยาลัยครูเชียงใหม่เดิมนั้น ค่อนข้างจะมีรถติดมากและหาที่จอดรถได้ยาก แต่ทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่า จะอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จอดรถ โดยการประสานและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ได้ 3 แห่ง ทั้งพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่จอดรถเอกชนด้านหลังมหาวิทยาลัย และพื้นที่จอดรถ ที่ลานจอดรถโลตัสคำเที่ยง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังได้จัดเตรียมรถรางไว้บริการรับ-ส่งด้วย

ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงานนี้ได้โดยซื้อบัตรได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักอธิการบดี และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ราคาบัตรละ350 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053-884531 ครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์