หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

งานเกษตรแห่งชาติ

Author by 29/02/16No Comments »

      เคาะสนิม180          เข้าสู่วันที่สาม และเป็นวันเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 อย่างเป็นทางการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯ ผศ. พาวิน มะโนชัย ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล และอาจารย์สุดเขต สกุลทอง สองผู้ช่วยอธิการบดีฯร่วมกันขยายความว่า ระหว่างวันนี้จนถึง 6 มีนาคม ภายในงานได้ย่อโลกเกษตรอะไรไว้บ้าง และน่าสะดุดตาเป็นอะไร…

งานวันเกษตรแห่งชาติ 2559 “คนไทย ใจเกษตร” ที่น่าชมที่สุดน่าจะเป็นความหลากหลายของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เทิดพระเกียรติฯ ที่คณะกรรมการโครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ได้ออกแบบ และจัดเตรียมไว้อย่างเต็มที่ อาทิสีสันกล้วยไม้ ซึ่งเป็นการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ภายในอุทยานกล้วยไม้ไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยกล้วยไม้นานาชนิด โดยเน้นรูปแบบการจัดสวนแนวตั้ง เพื่อให้มีความสวยงาม เป็น Landmark ดึงดูดผู้เข้ามาเยี่ยมชม

นอกจากนั้นยังมี กล้วยไม้สมุนไพร กล้วยไม้อาหาร การอนุรักษ์กล้วยไม้หายาก และกล้วยไม้ถิ่นเดียวของประเทศไทย ศาลานิทรรศการก็ตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยกล้วยไม้ เพื่อให้สวยงามโดดเด่น นำเสนอข้อมูลและประวัติความเป็นมาของโครงการกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ และลานกิจกรรมก็ออกแบบให้น่านั่งทำกิจกรรมร่วมกัน (Play & Learn) ตลอด 9 วัน อาทิ การประกวดวาดภาพกล้วยไม้ การจัดแสดงภาพวาดกล้วยไม้ ชมขบวนพาเหรด การเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพ้นท์แก้ว การวาดภาพและระบายสีกล้วยไม้ กิจกรรม Postcard สื่อรัก กิจกรรมดนตรีในสวน สาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่มจากกล้วยไม้ และสัมมนาเทคนิคการอนุรักษ์และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ เป็นต้น

ดร.วัชระ  ตันตรานนท์  ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทยฯ บอกสำหรับการประกวดวาดภาพกล้วยไม้ไทย หัวข้อ “กล้วยไม้ไทยในความเป็นไทย ครั้งที่ 6″ เพื่อให้ศิลปินเป็นผู้มอบความงดงามผ่านจินตนาการทางความคิด และมุมมอง ที่ทุกคนสามารถเข้าใจและให้ความรู้สึกสำนึกในการร่วมใจกันพิทักษ์รักษา  อนุรักษ์ กล้วยไม้ไทยในวิถีชีวิตธรรมชาติความเป็นไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน

                อีกเรื่องที่น่าสนใจ คุณกัญจนา กลิ่นทอง แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมพาเกษตรกรนอกระบบแรงงานที่ว่างงานจากภัยแล้ง เข้าอบรมสัมมนาอาชีพเสริม ศึกษาดูงานดูลู่ทางอะไรทำแล้วขายได้ ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็นการให้ความรู้ และสร้างโอกาสให้กับแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อสร้างรายได้ในช่วงภัยแล้งนี้ จึงไม่ควรพลาดไปชมงานวันเกษตรแห่งชาติที่แม่โจ้กันครับ.