หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

จีนมาใครได้ใครเสีย(2)

Author by 9/09/14No Comments »

เคาะสนิม180           ผลกระทบจากการเปิดเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยว ถ้าศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลกที่ประสบมาแล้ว ไม่ต่างกัน ผลจะออกมาเป็นการส่งเสริมรายได้ หรือทำลายแหล่งท่องเที่ยว ต้องรีบศึกษากัน กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสัมมนาเรื่อง “จีนเที่ยวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย” จึงเป็นประเด็นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันมาก

            ที่ต้องวิพากษ์กัน ก็เพราะมีทั้งผลดี ที่คนได้ประโยชน์ว่าดี ผลดีแต่คนไม่ได้ประโยชน์ว่าไม่ดี หรือผลเสียที่คนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ต่างคาดการณ์ไม่ออก เดาไม่ได้อนาคตจะเป็นอย่างไร จึงต้องอาศัยนักวิชาการ ผู้ชำนาญการที่มุ่งศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้ใช้บริการคุณภาพสูง จนถึงคุณภาพต่ำ

            ผมในฐานะเป็นนักท่องเที่ยวไปแล้วหลายประเทศ อ่านหนังสือเมืองท่องเที่ยวก็ไม่น้อย เห็นว่าการที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวแบบเปิดกว้าง ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ ตั้งแต่ระดับมหาเศรษฐีอินเดีย ที่มีเงินมาเช่าอุทยานหลวงราชพฤกษ์แต่งงาน หรือมหาเศรษฐีตะวันออกกลางมาเช่าแชงกรีล่าทั้งฟลอร์เป็นเดือน ๆ มาเหมาโรงแรมบูติค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อตนเองอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย ลงไปจนถึงระดับล่างสะพายกระเป๋าเดินท่อม ๆ พักตามตรอกซอยคืนละร้อยสองร้อย ถือเป็นภาพที่ขัดหูขัดตากันอย่างสิ้นเชิง

ทำให้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย ราวกับกลางตลาดนัดในเดลลี สับสนวุ่นวายแบบถนนเจริญกรุง-เยาวราช มีทั้งคนดี คนไม่ดี เศรษฐี-ยาจกที่แยกไม่ออก ก็ไม่สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจได้

            หลังสุดที่เพิ่งไปสิงคโปร์ ผมเห็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวจีน ไต้หวัน ฝรั่งมังค่า ล้วนแต่งกายสุภาพ ไม่มีฝรั่งนุ่งกางเกงขาสั้น หรือผู้หญิงสวมยกทรง และกางเกงสั้นจู๋ออกมาเดินถนนเหมือนที่เชียงใหม่ ฝรั่งส่วนใหญ่ที่ทำงานในสิงคโปร์นอกจากแต่งกายสุภาพ เวลาสังสรรค์ก็อยู่ในขอบเขต จึงไม่ค่อยมีปัญหาขี้เมาข้างถนน และมีคนต่างชาติถูกจี้ปล้นปลอกลอก จนกลายเป็นขอทานอย่างบ้านเรา

            ฟัง ดร.บุญทา ชัยเลิศ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง ให้ความเห็นว่า ประเทศไทยควรเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศ ไม่เว้นแม่แต่นักท่องเที่ยวชาวจีน อย่างไม่ตั้งข้อรังเกียจ แต่ต้องชี้แจงระเบียบปฏิบัติชัดเจน ควรมีเจ้าหน้าที่สมาคมท่องเที่ยวอธิบายตั้งแต่สนามบิน ท่าอากาศยานควรจัดห้องไว้ให้ด้วย  ที่ผ่านมาบริษัททัวร์ไม่อธิบายแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องวัฒนธรรมประเพณี และข้อปฏิบัติ ปัญหามันจึงเกิดขึ้น และเหมือนจะตั้งข้อรังเกียจอะไรขึ้นมา นี่ก็เป็นประเด็นที่ควรต้องรีบแก้ไขครับ.