หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ชุมชนสุขภาพเข้มแข็ง

Author by 18/08/14No Comments »

     เคาะสนิม180     ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ สัปดาห์ที่แล้ว ผมมีโอกาสไปร่วมฟังโครงการส่งเสริมท่องเที่ยวเวียงกุมกาม นครใต้พิภพ โดยนำจักรยานมาเป็นพาหนะให้เช่าเป็นทางเลือกอีกทางแก่ผู้มาเที่ยว นอกจากนั่งรถม้า รถราง นำรถเข้าไปเองหรือเดินเที่ยว

วันก่อน คุณจิรารัตน์  มีงาม ผช. ผู้อำนวยการททท.เชียงใหม่ ส่งเมล์ว่ากำลังสนับสนุนการท่องเที่ยวแก่ชุมชนบ้านไร่กองขิง ต.หนองควาย อ.หางดง ที่เป็นชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเชียงใหม่ มีการจัดตั้งชมรมท่องเที่ยวชุมชนขึ้นแล้ว และกำลังเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไปแอ่วกันเต็มที่

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ นัดสื่อมวลชนไปชมชุมชนเข้มแข็งเรื่องการดูแลสุขภาพ หวังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่  17  สิงหาคมนี้ เพื่อสัมผัสกับหยูกยา พืชสมุนไพร นวดสมุนไพร และภูมิปัญญาของชุมชมบ้านไร่กองขิง ตั้งแต่เที่ยงวันถึงค่ำ พร้อมทานอาหารเย็นกับชาวชุมชน(ถ้าไม่ติดภารกิจจะตามไป)

ชุมชนบ้านไร่กองขิง อยู่ห่างจากสี่แยกหางดง-สะเมิงไม่ถึง 10 กม. มี 577 ครัวเรือน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองควาย เร็ว ๆ นี้ น.พ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก็มาเยี่ยม และบอกว่าได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านบริการสุขภาพ เพื่อการมีส่วนร่วมประชาชนในงานสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้ามีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถจัดการองค์ความรู้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และความรู้สมัยใหม่มาใช้ดูแลสุขภาพ

ชุมชนบ้านไร่กองขิง มีจุดเด่นเรื่องการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ โดยนำภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพ และเยียวยาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน ก่อนหน้าคนในชุมชนมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ความดัน เบาหวาน โรคเกาต์ และโรคกระเพาะอาหารมาก และต้องพึ่งสารเคมีในการรักษาเป็นหลัก แต่เพราะความเข้มแข็งของชุมชน จึงร่วมคิดร่วมทำเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง

ภายในชุมชนได้จัดตั้งจุดเรียนรู้การให้บริการเพื่อสุขภาพบ้านไร่กองขิง เช่น จุดเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน จุดเรียนรู้การนวดแผนไทย จุดเรียนรู้การใช้ตู้อบสมุนไพร จุดเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จุดเรียนรู้การใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จุดเรียนรู้การใช้เครื่องออกกำลังกายร่วมสมัย เป็นต้น

ผมว่าตอนนี้ใคร ๆ ก็ไปชม และใช้บริการด้านสุขภาพที่บ้านไร่กองขิงได้ ไม่ต้องรอให้พวกผมไปสัมภาษณ์ก่อน ที่นั่นมีชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ว่าง ๆไปแอ่วกันเถอะครับ.