หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ช่วยนักเรียนดอยหล่อ

Author by 14/06/14No Comments »

เคาะสนิม180       กลางเดือนที่แล้ว ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4 (สพป.ชม.เขต 4) หางดง เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 6 อาจารย์ฐิตารีย์ คำนิล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการของเขตเชิญไปร่วมงาน หนนี้ผมไม่ได้เป็นวิทยากร แต่ไปสังเกตการณ์ และดูความคืบหน้า

            โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของเขตการศึกษาแห่งนี้ มุ่งให้ครู และบุคลากรหันมาใส่ใจเรื่องงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือองค์กร นำผลสัมฤทธิ์การศึกษา ความร่วมมือของครู นักเรียน และผู้ปกครองในทุกด้านหรือพูดง่าย ๆ เอาเรื่องน่ายินดีมาเผยแพร่ แต่การจะก้าวไปสู่ขั้นนั้นได้ต้องสร้างองค์ความรู้ก่อน จึงเชิญวิทยากรทั้งจากสื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญการใช้ และผลิตสื่อผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการนำออกเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต

            ดร.ทวี บอกรุ่นแรก ๆ อบรมตั้งแต่วิธีเขียนข่าว ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร ตามด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูล การบันทึกภาพ ถ่ายอย่างไรให้สมกับมืออาชีพ มาถึงรุ่นที่ 6 เน้นเรื่องเทคนิคการตัดต่อภาพ เพราะโดยข้อเท็จจริงครูอาจารย์ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ จึงต้องหัดทำกัน ไม่ให้แค่เห็นผู้สื่อข่าวทำได้ แต่ครูเอามาทำไม่ได้ จึงต้องเชิญวิทยากรมืออาชีพมาช่วย…

            วันนี้ยอมรับว่าครู และบุคลากร สพป.เขต 4 เชียงใหม่เก่งด้านประชาสัมพันธ์ขึ้นมาก ล่าสุดส่งข้อมูลทางโซเซียลเน็ตเวิร์ค กรณีรถบัสนักเรียนโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์ ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ แล้วประสบอุบัติเหตุ ขณะนี้ละอ่อนนักเรียนยังบาดเจ็บรอการช่วยเหลืออีกหลายราย 

            เมื่อวันอังคาร ดร.ทวี อุปสุขิน ผู้อำนวยการ สพป. เขต 4 อาจารย์ไพโรจน์ เดชะบุญ รอง ผอ.ฯ อาจารย์สมคิด คำมาสาร ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าเป้า ในฐานะนายกสมาคมครูอำเภอดอยหล่อ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอได้ไปเยี่ยม และให้กำลังใจคณะครูนักเรียน ต้อนรับ…

            อาจารย์บัญชา อินใจ ผอ.โรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์บอกว่า โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ และห่วงใยแก่ครู และนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ขณะนี้ทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายในการดูแลนักเรียนที่บาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้ใจบุญ ช่วยบริจาคเงินสมทบในการช่วยเหลือรักษาเยียวยาตามจิตศรัทธา โดยบริจาคเงินของท่านที่ “กองทุนสำหรับนักเรียนผู้ประสบอุบัติเหตุโรงเรียน กรป.กลางอุปถัมภ์” หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าตอง บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 524-031967-7

            เชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคได้โดยตรง หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มจากอาจารย์ฐิตารี คำนิล ได้ที่ 053-823222 ต่อ 10 หรือ 17 ครับ.