หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ซู อะควาเรียม

Author by 20/08/14No Comments »

     chiangmai_zoo_aquarium_27     เคยเข้าไปดูเชียงใหม่ ซู อะควาเรียม สวนสัตว์น้ำที่ใหญ่สุดในเมืองไทยภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชนเอง เพียงแต่พึ่งพาสถานที่รัฐวิสาหกิจ ยอมรับในความกล้าหาญของนักลงทุน ที่ทุ่มเทเพื่อให้เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ตลอด 6 ปีผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จน่าชื่นชม และมีศักดิ์ศรีดีกว่าบางสถานที่ใช้งบแผ่นดินลงทุน แต่บริหารไม่เป็น ทำให้ขาดทุนสะสมมากมาย กรณีซู อะควาเรียม เมื่อถึงเวลาหนึ่ง ที่ต้องปรับปรุง เอกชนก็ต้องลงทุนใหม่เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ตื่นตาตื่นใจ ไปแล้วไปอีกก็ไม่จำเจ

นักข่าวรายงานว่า วันอาทิตย์ผ่านมา คุณโรจน์ ธุวลิน ประธานกรรมการเชียงใหม่ ซู อควาเรียม กับคุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ รองประธานกรรมการฯ แถลงข่าวว่าหน้าฝนนี้ได้เวลาที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนโฉมใหม่ ใช้เวลาดำเนินการสองช่วง ๆ แรกจะให้แล้วเสร็จก่อนลอยกระทง และช่วงสุดท้ายก่อนมหาสงกรานต์

เพราะกว่า 6 ปีที่เกิดให้บริการ ถือว่าเป็นเวลานานพอสมควร จึงจะเปลี่ยนโฉมปรับตู้ปลาขนาดยักษ์ พร้อมสภาพภูมิทัศน์ภายใน เพื่อให้อควาเรียมแห่งนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ซึ่งระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ เชียงใหม่     ซูอควาเรียม ยังคงเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตามปกติ แถมจะลดราคาค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ไทย 200 บาท เด็กไทย 110 บาท ผู้ใหญ่ต่างชาติ 290 บาท เด็กต่างชาติ 200 บาท

นักท่องเที่ยวยังจะได้เห็นการสร้างอุโมงค์ และการจำลองระบบนิเวศน์ มีขั้นตอนการทำอุโมงค์ปลาทั้งน้ำจืดและน้ำทะเลตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ นับว่าเป็นการปรับปรุงอุโมงค์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลก ที่จะต้องมีขั้นตอน และใช้กำลังคนในการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำต่าง ๆ จำนวนมาก ใช้เวลาดำเนินการนานเป็นปี และใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

หลังจากการแถลงวันนั้น ผู้บริหารซู อะควาเรียมพาสื่อมวลชนเข้าชมวิธีการเคลื่อนย้ายปลาเปคู ที่มีถิ่นกำเนิดจากลุ่มน้ำอะเมซอน ตัวยาวประมาณ 1 เมตร ออกจากอุโมงค์สัตว์น้ำจืดไปยังกระชังในอ่างเก็บน้ำของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระหว่างที่มีการปรับปรุง มีการถ่ายทำวีดีโอ. และออกข่าวกันเอิกเกริกไปแล้ว ปลาใหญ่ส่วนหนึ่งจะย้ายไปยังคณะประมงและเทคโนโลยีสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คุณโรจน์ ธุวสิน กะโครงการย้ายสัตว์น้ำจืดสลับกับสัตว์น้ำทะเลในอะควาเรียมยักษ์ ที่มีปลาทั้งหมดใหญ่น้อยกว่า 2 หมื่นตัว     270 สายพันธุ์ให้เสร็จภายใน 3 เดือนจากนั้นจะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ให้สวยสดเป็นโลกของสัตว์น้ำที่น่าชมที่สุดในอาเซียนภายในเมษายนปีหน้าครับ.