หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ตั้งธรรมหลวง

Author by 5/11/14No Comments »

  เคาะสนิม180          พุทธศาสนิกชนในภาคเหนือลานนา นิยมทำบุญในวันเพ็ญเดือนสิบสองหรือ “วันยี่เป็ง” ด้วยการฟังธรรมมหาชาติเวสสันดรชาดก ในอดีตมีการแข่งขันสามเณรเทศน์ และจ๊อย(แหล่)แบบประกวดธรรมาสน์ทอง ได้สามเณรนักเทศน์ดัง ๆ มามาก ที่เจริญอยู่ในสมณเพศเป็นเจ้าคุณ เกจิอาจารย์ และพระครูก็ไม่น้อย

เทศน์มหาชาติสันดรชาดก เป็นการเทศน์ที่ใช้เวลายาวนาน ถ้าแบบพิสดารก็อาจเป็น 2-3 วันกว่าจะแล้วเสร็จ หากจะสรุปคัดย่อก็อาจใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม ๆ จึงจะครบถ้วนทั้ง 13 กัณฑ์ ส่วนหนึ่งนักศีลนักบุญจะนั่งฟังได้จนครบถ้วน แต่ส่วนใหญ่จะฟังกัณฑ์ที่ชื่นชอบเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้สนใจจะไปฟังเทศน์มหาชาติวัดใด ควรสอบถามให้ชัดถึงกำหนดการเริ่มต้น และสิ้นสุด จะได้ไปฟังช่วงตอนที่ประทับใจ

อย่างเช่นกัณฑ์มัทรี พระที่เทศน์เก่งมีหลายรูป ที่โด่งดังสุดในยุคนี้คือพระมหาประเสริฐ สิริปุญโญ หรือมหาบอย วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระนักเทศน์ที่มีสุ้มเสียงดี ทั้งจังหวะและลีลา ก็เร้าใจ สามารถ เทศน์แล้วให้คนฟังน้ำตาไหล เพราะสงสารพระนางมัทรีที่ร่ำไห้ปิ่มใจจะขาดรอนๆ หรือสะใจตอนชูชกท้องแตกตาย จนกลั้นเสียงหัวเราะไม่อยู่ เป็นต้น

วันยี่เป็งปีนี้พระมหาบอย ก็จะเทศน์ในงานประเพณีตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรชาดก ของวัดพระธาตุศรีจอมทองฯ อ.จอมทอง ซึ่งจัดเป็นงานประจำทุกปี ถือเป็นงานยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวจอมทอง นอกจากประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์วันพญาวันตอนสงกรานต์แล้ว ก็งานนี้ที่มีการตั้งขบวนแห่ไปรอบอำเภออย่างพร้อมเพรียงมาตั้งแต่วันจันทร์ พอถึงอังคารที่ 4 พฤศจิกายนก็มีพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองการเทศน์มหาชาติตลอดทั้งวัน

สำหรับวันนี้พุธที่ 5 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. มีเทศนาชุดอานิสงส์ตลอดวัน และพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน “วันยี่เป็ง” มีพิธีการและงานเทศน์ที่ใหญ่มากเป็นวันทำบุญอย่างพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนทุกหนทุกแห่ง แต่ที่จอมทอง เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น. เชิญศรัทธาประชาชนฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดก ตลอดวัน ค่ำเวลา 18.00 น. ฟังเทศน์อานิสงส์ผางประทีปปิดท้าย

ในงานคณะศรัทธาสาธุชน จะร่วมกันร่วมจุดผางประทีปใหญ่น้อย 1,000 ดวง บูชาพระธรรมเทศนามหาชาติ 1,000 พระคาถาบริเวณรอบฐานพระเจดีย์พระธาตุศรีจอมทอง (ทางวัดจัดเตรียมไว้) ท่านที่จะไปร่วมขอให้แต่งกายชุดนุ่งขาวห่มขาวหรือชุดพื้นเมือง-ชุดสุภาพแล้วแต่ความสะดวกครับ.