หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ท่องเที่ยวคึกคัก

Author by 3/02/16No Comments »

เคาะสนิม180                อีกเทศกาลที่จะทำให้เชียงใหม่กลับมามีบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก น้อง ๆ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คือเทศกาลตรุษจีน ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้า โดยนักธุรกิจท่องเที่ยวหลายท่านประมาณการว่า ระหว่างวันที่ 2-16 กุมภาพันธ์นี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนจะมาแอ่วเชียงใหม่มากถึง 7-8 หมื่นคน

คุณพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อธิบายว่า สภาพอากาศหนาวและช่วงเทศกาลประเพณีสำคัญเป็นเหตุผลหลักดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเชียงใหม่ และด้วยสัดส่วนนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในอดีตเป็นชาวไทยถึง 70% จึงทำให้เชียงใหม่ช่วง High Season (ธันวาคม-เมษายน) และ Low Season (พฤษภาคม-ตุลาคม)ยังมีคนมาเที่ยวตลอด

ตั้งแต่ปี 2554-2556 เป็นต้นมา การท่องเที่ยวของจังหวัดเริ่มเปลี่ยนจาก Low Season เป็น Green Season และ 2557 จนถึงปัจจุบัน การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีหลากหลายชาติมาทุกวันทุกเดือน สามารถเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สามารถขายการท่องเที่ยวทั้งปีหรือ All Seasons ด้วยเพราะ

1. การเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีน 2. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีความหลากหลายมากขึ้น 3. การเชื่อมต่อทางการบินที่ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อจากเชียงใหม่ไปยังเมืองต่างๆทั่วประเทศและทั่วเอเชียกว่า 30 เมืองทำให้เชียงใหม่สามารถรองรับช่วงเวลาพักผ่อนและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้นn4. การพัฒนาศักยภาพของถนนเส้นทาง R3A ที่สามารถเชื่อมโยงจากทางตอนใต้ของจีนถึงเชียงใหม่ด้วยระยะทางและระยะเวลาใกล้เคียงกับเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ

แต่สิ่งที่จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องพัฒนาในช่วงสถานการณ์การเติบโตทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้ คือ

1. คุณภาพ มาตรฐาน จรรณยาบรรณด้านการบริการและแหล่งท่องเที่ยว 2. การเชื่อมโยงและการกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดข้างเคียงหรือกลุ่มจังหวัดลานนา 3. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวจากเมืองท่องเที่ยวหลักในภูมิภาคอื่นๆของประเทศ 4. การควบคุมกลุ่มทุนต่างชาติให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่ทำลายวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามของเชียงใหม่ 5. การส่งเสริมให้คนเชียงใหม่ดำเนินวิถีชีวิตแบบคนเมือง เพื่อเป็นการสืบสานจุดแข็งของเชียงใหม่ คือ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวตลอดไปอย่างยั่งยืน 6. การขยายระยะเวลาการพำนักของนักท่องเที่ยวให้ยาวนานขึ้นและการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น…

เป็นข้อคิดและเสนอแนะที่ดี ขอฝากถึงผู้เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด้วยครับ.