หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

น้ำมันทอดซ้ำ

Author by 25/05/15No Comments »

image.asp        เรื่องน้ำมันสำหรับทอด เป็นวัสดุจำเป็นในครัวเรือนคู่กับคนไทยมาช้านาน สมัยก่อนไม่มีน้ำมันพืช ต้องเจียวน้ำมันหมู เจ้านายผู้ดี คนมีอันจะกินใช้น้ำมันงา เคี้ยวงาจนได้น้ำมันมากรอง พอเกิดอุตสาหกรรมน้ำมันพืชขึ้นมีโฆษณาสรรพคุณ ความสะดวก และราคาถูก คนจึงหันไปบริโภคน้ำมันพืช

            ไม่นานมานี้วงการแพทย์ระบุน้ำมันพืชที่ไม่ควรบริโภคคือ น้ำมันปาล์ม ส่วนน้ำมันที่ควรบริโภคเป็นน้ำมันหมู และน้ำมันพืชอย่างอื่น เช่น จากถั่วเหลือง รำข้าว เมล็ดทานตะวัน ซึ่งอย่างแรกน้ำมันหมู ปัจจุบันใช้กันมากในร้านอาหาร แต่ก็หามาตรฐานไม่ได้ว่า ร้านที่เจียวน้ำมันหมูหรือทอดแคบหมูขายพร้อมน้ำมันนั้น เขาทำได้ดีมีคุณภาพเพียงพอสำหรับบริโภคซ้ำหรือไม่ ?

            ไม่กี่วันก่อน มีการประชุมเครือข่ายจัดการน้ำมันทอดซ้ำภาคเหนือที่เชียงใหม่ มีผู้รู้ยกเรื่องน้ำมันทอดซ้ำมาเปิดเผยว่า คนทั่วไปไม่รู้หรอกว่าน้ำมันทอดซ้ำแต่ละถุงหรือขวดหรือปี๊บนั้น ทอดซ้ำมากี่รอบ บางอันทอดซ้ำจนเสื่อมสภาพ แต่สีที่ออกมาไม่ดำคล้ำ ดูอย่างไรก็ใสเหมือนน้ำมันมือแรก นอกจากนั้นยังมีกระบวนการกรอง แล้วนำกลับมาขายราคาถูกอีก

            จึงเตือนว่า น้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพแน่นอน เพราะสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน และสารพีเอเอช (PAH.) Polycyclic aromatic hydrocarbon ยังเป็นสารก่อมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่องมากว่า 13 ปีแล้ว

            กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่     283 .. 2547 เรื่อง กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้          ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่าย ให้มีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 หากจำหน่ายน้ำมันที่มีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 จะมีโทษปรับ           ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อมาในปี 2555 ออกประกาศกระทรวง     สาธารณสุข (ฉบับที่ 347) ..2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำโดยผู้ผลิตหรือขายอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำที่มีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักมาปรุงอาหาร จะต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556

            ชาวบ้าน ร้านค้า หรือผู้บริโภคไม่รู้หรอกว่า เขาทอดซ้ำ ๆ กันมากี่รอบ หรือนำไปทอดอะไรบ้างและมีสารอะไรตกค้าง อยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะออกสุ่มตรวจ และจับเปรียบเทียบปรับให้เห็นเป็นจริงเป็นจังเท่านั้นครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์