หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

น้ำแล้ง

Author by 7/07/15No Comments »

     เคาะสนิม180     ไม่น่าเชื่อว่า ฤดูฝนปีนี้ แม่น้ำปิงสายน้ำสายชีวิตของคนไทยที่ไหลจากพม่าผ่านเข้ามาที่ .เมืองนะ .เชียงดาว จะเหลือเป็นลำเหมืองเล็ก มีกระแสน้ำไหลลงมาเพียงวินาทีละ 8 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น จากสถิติการไหลลงมาสูงสุดระดับ 440 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ถ้าไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมาเติม คงจะเห็นสภาพแล้งจัดยิ่งกว่านี้

นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ บอกว่า จะปล่อยน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลออกมามากก็ไม่ได้ เพราะเหลือราว61 ล้านลูกบาตรเมตร จากความจุ 265 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ยิ่งแห้งขอดเหลือน้ำเพียง 32 ล้านหรือร้อยละ 12 เท่านั้น

ขณะนี้น้ำเก็บกักที่สามารถใช้ได้ในสองเขื่อนใหญ่ของเชียงใหม่มีอยู่ราว80 ล้านลูกบาตรเมตรเท่านั้น จึงต้องใช้น้ำอย่างประหยัด และชะลอการปลูกข้าวนาปีไปก่อน โดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ำชลประทานกว่า 4 แสนไร่ วันนี้สามารถส่งน้ำไปช่วยแค่วันละ 55,000 ลูกบาตรเมตรเท่านั้น ส่วนผู้อาศัยน้ำท่า(ลำน้ำทั่วไป) เพาะปลูกคงต้องหาที่สระ หนอง บึงบางเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้กันได้แล้ว

หลังวันที่ “ไทยนิวส์” รายงานข่าววิกฤตภัยแล้ง สะเทือนรัฐบาล พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำสื่อมวลชนขึ้นบินสำรวจสภาพน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  แล้วบินลงล่างไปที่ดอยเต่าจนถึงสามเงา จ.ตาก ที่ตั้งเขื่อนภูมิพล ผลสำรวจด้วยสายตาพบปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดกับเขื่อนแม่กวงพอมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่บ้าง

แต่เขื่อนภูมิพล ตั้งแต่ฮอดเรื่อยไปถึงดอยเต่าสายน้ำแห้งขอด ท่าศูนย์ของดอยเต่าเป็นพื้นที่เวิ้งว้างมีลำเหมืองแม่ปิงอยู่ตรงกลาง พอลงไปใกล้ถึงเขื่อนเหลือน้ำเก็บกักไม่มากนัก นับเป็นภาพที่ไม่เคยพบกันมาก่อน ทั้งที่ปี 2554 น้ำล้นเขื่อนจนต้องปล่อยลงไปท่วมภาคกลาง และ กทม.เป็นมหาอุทกภัยใหญ่หลวง

          พล..อินทรัตน์ ฝากนักข่าวมาว่า ขอให้ประชาชนอย่าได้ตระหนกกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น รัฐบาลมีความตั้งใจแก้ไขปัญหาระยะยาว ทั้งโครงการผันน้ำจากเขื่อนแม่งัด มายังเขื่อนแม่กวง รวมถึงโครงการผันน้ำยวม เข้าสู่เขื่อนภูมิพล คาดว่าจะดำเนินการในปี 2559 ส่วนการบินสำรวจวันนี้ จะนำข้อมูลที่ได้ เสนอยัง รมว. กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รวมทั้งประกอบแผนการบินของศูนย์ปฏิบัติฝนหลวงภาคเหนือ

วิกฤตภัยแล้งปีนี้เกิดขึ้นแล้ว ขอเพียงคนไทยอย่า “แล้งน้ำใจ” ต่อกันเท่านั้นครับ.