หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

บริจาคโลหิตทั้งปี

Author by 14/08/15No Comments »

      เคาะสนิม180      เห็นภาพ ผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่หลายท่าน บริจาคโลหิตมานานหลายสิบปี บางท่านบริจาคกว่า 100 ครั้งแล้ว  อาทิ           รองผู้ว่าฯนาวิน สินธุสอาด คุณมนตรี วงศ์เกษม อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัด คุณชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัด เป็นต้น และสำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ทุกเดือนจัดจิตอาสาบริจาคโลหิตอีกด้วย

            ล่าสุด รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา เริ่มตั้งแต่วันที่10 สิงหาคม 2558 ไปถึง 10 สิงหาคม 2559ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่าน

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดโครงการลูกช้าง มช.      ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่ถวายเป็นราชสดุดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง   โดยเป็นโครงการที่จะรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 27 ครั้งตลอด 12 เดือน(สิงหาคม 255-สิงหาคม 2559)

            “ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่”  คือคำขวัญในวันเปิดตัวโครงการฯ นัดแรก เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2558              ที่ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มช.             มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำถ้วยกาแฟสวยงามเป็นของชำร่วยแก่ผู้ร่วมรายการ

            รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต   บอกการรับบริจาคโลหิต             ครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 27 จะเปิดรับบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี ไปจนถึง       วันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยตั้งเป้าหมายว่าโลหิตที่ได้รับจาก          การบริจาคทั้งหมดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาอย่างต่อเนื่อง     และถือว่าการร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษา   และบุคลากร ตลอดจนผู้สนใจจะได้ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่      แห่งชาติ

            นอกจากนี้ยังถือเป็นการสนับสนุนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการให้ การเสียสละ และรับใช้สังคม (Social Engagement) นำไปสู่การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิยาลัยเชียงใหม่ด้านจิตอาสาต่อไป

            โครงการ/กิจกรรมดี แบบนี้ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะในรั้วมหาวิทยาลัยเท่านั้น บุคคลภายนอกก็ไปร่วมได้ครับ.