หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

บสย.ประกันสินเชื่อ

Author by 26/08/14No Comments »

บสย        บสย.คืออะไร บางคนตอบว่า บรรษัทบริหารสินค้าจากหนี้เน่าเหตุฟองสบู่แตก แต่ไม่ใช่ คุณดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ บสย. ตอบว่า คือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม  เป็นสถาบันที่พร้อมจะค้ำประกันการกู้ยืมเงินแก่ผู่ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขยาดย่อม เพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจ

            คุณดำริบอกว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบนโยบายให้ บสย. เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง เนื่องจากวิกฤตการเมืองที่ต่อเนื่องมานาน บสย. จึงออก 3 มาตรการที่ผ่านการอนุมัติมาแล้ว

            ปรากฏว่า จากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ความสนใจและตอบรับอย่างดี และมีความเชื่อมั่นในการประกอบการธุรกิจ และลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันการเงินทั้งหลาย ทั้งภาคเอกชน และที่รัฐบาลประกัน เมื่อ บสย.ไปขอความร่วมมือ ก็เกิดความเชื่อมั่นที่จะอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นอีกด้วย

            ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่ออกมาใหม่ ประกอบด้วย 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5 (PGS 5) วงเงิน 240,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก ปีถัดไปคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.75 บาทต่อปี (ซึ่งอนุมัติเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57) รัฐบาลชำระค่าธรรมเนียมแทน SMEs (ผู้กู้)ในปีแรก ภายใต้โครงการ PGS5 ในวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 55,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการนับตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.57 (วันที่ระบุในหนังสือค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 57 ) เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวงเงิน 55,000 ล้านบาท แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2558 วงเงินการค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่เกิน 40 ล้านบาท (ต่อสถาบันการเงิน) ระยะเวลาการค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี

            บสย.ยังพร้อมจะค้ำประกันเงินกู้โครงการสำหรับกลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก ปีถัดไปคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.50 บาทต่อปี รัฐบาลชำระค่าธรรมเนียมแทน SMEs (ผู้กู้)ในปีแรก รวมวงเงินค้ำประกันไม่เกิน 10,000 ล้านบาท  ค้ำประกันสูงสุดต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท  มีระยะเวลาการค้ำประกันไม่เกิน 7 ปี และโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (Micro Entrepreneurs) วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีแรก ปีถัดไปคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1-3 บาทต่อปี รัฐบาลชำระค่าธรรมเนียมแทน SMEs (ผู้กู้) ในปีแรกด้วย

            ผู้สนใจติดต่อ บสย.สำนักงานเชียงใหม่อยู่ในศูนย์อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตั้งแต่บัดนี้ครับ.

-บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์-