หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

บูชาเสาหลักเมือง

Author by 7/05/14No Comments »

          เชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่มีอายุถึง 718 ปี มีประเพณีวัฒนธรรมที่ยึดถือสืบทอดมาช้านาน ล้วนเป็นความภูมิใจของคนรุ่นปัจจุบันที่บรรพชนท่านได้รังสรรค์ไว้อย่างดี เพื่อความอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ประชาชนก็มีความสงบสุขร่มเย็นไร้ปัญหาใด ๆ

ที่บ้านเมืองอื่นไม่มี เห็นจะเป็นประเพณีใส่ขันดอกบูชาอินทขีลเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นการบูชาเสาหลักเมืองด้วยดอกไม้ธูปเทียนล้วน ๆ ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม และวันออกอินทขีล 1 มิถุนายน ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อให้การจัดงานเกิดความเรียบร้อย เร็วๆ นี้จึงประชุมทำความเข้าใจ และมอบหมายงานฝ่ายต่าง ๆ  พร้อมนำปัญหาปีที่ผ่านมา และแนวทางแก้ไขมาหารือกัน ท่านพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการของวัดแจ้งให้ผมเข้าร่วมด้วยจึงมีโอกาสได้นำเรียนข้อคิดเห็นบางประการ

แต่เรื่องที่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสท่านเป็นห่วงที่สุด คือการตั้งเต้นท์ขายของ จัดแสดงละเล่นแบบงานวัดอย่างไร้ระเบียบรอบพระธาตุเจดีย์หลวง หลวงพ่อจึงออกประกาศของวัดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ให้เรียบร้อย เช่น ด้านทิศใต้พระวิหารหลวงให้ใช้เพื่อดำเนินการจัดหาทุนและบำรุงวัด ทิศเหนือพระวิหารหลวงให้ มมร. และโรงเรียนเมตตาศึกษา และวัดหน่วยงานละ 1 เต้นท์ ที่เหลืออนุญาตให้ผู้รับเหมาดำเนินการ

หน้าพระวิหารหลวงไม่อนุญาตให้ตั้งเต้นท์หรือปะรำใด ๆ จะบดบังพระวิหาร ประตูทางเข้าวัดขวามือมอบให้คณะศรัทธาวัดจัดให้บูชาดอกไม้ธูปเทียนรายได้บำรุงวัด ส่วนหน้าวัดเทศบาลนครเชียงใหม่ดูแลรับผิดชอบ ถนนรอบพระธาตุเจดีย์หลวงทิศเหนืออนุญาตผู้รับเหมาตั้งร้านค้าเพื่อนำรายได้บำรุงวัด ลานหน้าอาคาร ญสส.ให้โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และบริเวณรอบ ๆวิหารอินทขีลไม่อนุญาตให้ตั้งร้านค้าทุกชนิด เป็นต้น

ปีนี้วัดเพิ่งบูรณะวิหารอินทขีลใหม่ ทำให้พื้นที่จัดกิจกรรมเปลี่ยนไป ทางวัดจึงจะจัดระเบียบเองทั้งหมด อีกเรื่องคือการจัดดนตรีพื้นเมืองสมโภชเสาอินทขีลตลอด 7 วัน 7 คืน ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพแล้วรายหนึ่ง แต่การสมโภชต้องมีตลอดงาน จึงฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพ โดยจะจัดพื้นที่ให้ดนตรีพื้นเมืองบรรเลงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวิหารอินทขีลทั้งวันทั้งคืนตลอดงาน

วันแรกเปิดงานภาคบ่าย จัดริ้วขบวนแห่พระฝนแสนห่าไปรอบเมืองโดยทหารชุดโบราณ เวลา 16.00 น.มีพิธีเปิดงานประเพณีฯโดย ผวจ.เชียงใหม่ทุกเย็นมีเจริญพระพุทธมนต์ ขอเชิญไปร่วมพิธีใส่ขันดอกกันตามประเพณีหรือหากจะรับเป็นเจ้าภาพเรื่องใด สอบถามได้ที่ 089-9999380 ครับ.