หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ปฏิรูปการศึกษา (ต่อ)

Author by 12/01/16No Comments »

              เคาะสนิม180  ทิ้งท้ายวันวาน เวทีปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ที่มีคุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่เป็นโต้โผใหญ่จัดขึ้น มี รมว.ศึกษาธิการ พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ มาเป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางนักบริหารการศึกษา นักวิชาการ ครูบาอาจารย์ ครูภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดถึงสื่อหลายแขนงที่สนใจเข้าร่วมงานคับคั่งนั้น เขาพูดอะไรกันบ้าง…

ลืมบอกไปงานนี้ อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)เพื่อเปิด “แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่”  4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2559- พ.ศ.2562   เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี  เพื่อระดมพลังและพัฒนากลไกความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อการจัดการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ แบ่งปัน สร้างสรรค์การศึกษา รักษ์คุณค่าเชียงใหม่”

รมว.ศึกษา บอกว่า ด้วยพลังแห่งความร่วมมือ และการทำงานแบบการบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อปฏิรูปการศึกษาทั้งจังหวัด เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำไปสู่เป้าหมายที่คนเชียงใหม่ร่วมกันกำหนดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันใกล้ การรวมตัวของคนเชียงใหม่ในวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือและเป็นการเริ่มต้นการบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่น่าชื่นชม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้พื้นที่อื่น และเชื่อว่ากระบวนพัฒนาการศึกษาเท่านั้นที่จะสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศชาติให้มุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสมได้…

พร้อมกับหยอดคำหวานว่า งานนี้ตรงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 แก่ประชาชน ทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สามารถบูรณาการด้วยกันได้ เพราะมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันคือ เด็ก เยาวชน และประชาชนเชียงใหม่

ขออนุญาตสำนักข่าวอิศรา ให้ความสนใจเวทีปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ รายงานข่าวนี้ค่อนข้างละเอียดว่า นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงข้อจำกัดของการศึกษาเชียงใหม่ มีหลายด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยรวม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพสังคม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดปัญหากระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

“จากปัญหาดังกล่าวเห็นได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่น่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และยั่งยืนมากที่สุด ดังนั้นจึงได้เกิดคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ขึ้น เพื่อเป็นกลไกลขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาระยะแรก  4 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีนี้ และที่สำคัญงานในวันนี้ยังเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ที่จะมาทำความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลต่อไป”

ยังจบไม่ได้ พรุ่งนี้ถึงตอนสำคัญครับ.