หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ประชากรไทยหด

Author by 24/06/15No Comments »

 เคาะสนิม180         รัฐบาลมีสำนักงานสถิติแห่งชาติอยู่ในมือ ไม่ทราบว่าขณะนี้มีการสำรวจสำมะโนประชากรล่าสุดเป็นอย่างไร อัตราการเกิด และการตายของประชากรสมดุลกันหรือไม่ ได้ยินแต่ว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คือมีอายุยืนมากขึ้น แต่เด็กเกิดใหม่ได้สำรวจหรือไม่ ?

คุยกับอาจารย์รชต เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิเคราะห์ว่าห้วงเวลาร่วม 20 ปีมานี้ เด็กไทยเกิดลดลง เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 หลังจากนั้นอีก 7 ปีโรงเรียนประถมศึกษาทะยอยปิดลงไป เพราะไม่มีนักเรียน ถัดมาอีก 15 ปีสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ และอุดมศึกษาเริ่มหาผู้เรียนยากขึ้น หลายสถาบันปรับลดจำนวนห้อง ภาควิชา และคณะลงไปมิใช่น้อย

เด็กที่ควรจะเกิดแต่ถูกคุมกำเนิด เพราะเศรษฐกิจพ่อแม่ไม่ดีเมื่อ 20 ปีก่อน ซึ่งน่าจะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยกันแล้วในตอนนี้ กลับไม่มี หลายมหาวิทยาลัยแย่งเด็กเข้าเรียนกันพอสมควร ถึงขนาดเปิดรับตรงก็ยังได้ไม่ครบ ตัวเลขผู้จบมัธยมปลายเคยมีกว่าล้านคนต่อปีลดเหลือ 8 แสนคน และปีการศึกษานี้อาจจะไม่ถึง 7 แสนคน หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ปีการศึกษาหน้า จะวางแผนกันอย่างไร ?

สัปดาห์ที่แล้ว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากำลังคน และพัฒนาแรงงานให้เหมาะสมกับความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะแรงงานระดับอาชีวะศึกษา และช่างฝีมือแรงงาน ที่ยังขาดแคลนจำนวนมาก จึงให้กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่าย ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเรียนสายอาชีพแก่เยาวชนมากขึ้น

ปีการศึกษาใหม่นี้จึงพบว่า มีผู้สนใจสมัครเรียนปวช. และปวส.ถึง 202,410 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.04 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายงานความคืบหน้านโยบายผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการจัดโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ประชาชนที่ว่างงานหรือต้องการต่อยอดและพัฒนาอาชีพให้มีรายได้มากและมั่นคงขึ้น มีประชาชนสมัครเข้าฝึกอบรมแล้วกว่า 9 แสนคน คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมกว่า 1.2 ล้านคน…

ขณะที่ประชากรหดลดลงเรื่อย เด็กเกิดใหม่น้อย กำลังมีผลกระทบระดับอุดมศึกษาหาผู้เรียนยาก ประกอบกับรัฐบาลเร่งให้พัฒนาคนเรียนระดับอาชีวศึกษา ดึงกันไปมากับคนกลุ่มเดียวเท่านี้ ไม่รู้จะเกิดอะไรข้างหน้า ?