หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ปัญหาราคาพืชผล

Author by 18/05/14No Comments »

ปัญหาพืชผลการเกษตรของไทย ทุกรัฐบาลมุ่งแก้ไขมาตลอด แต่ถึงเวลาจริงแล้ว ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์หรือมีมาตรการถาวรที่จะไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อน และตามมาด้วยการเดินขบวน หรือปิดถนนประท้วง แม้ในภาวการณ์เมืองไร้ผู้นำขณะนี้ หลายสาขาการผลิตทั้งพืช ประมง ปศุสัตว์ ต่างก็เดือดร้อนรอผู้มารับผิดชอบอยู่

ที่เห็น ๆ ยางพาราราคาตกต่ำเหลือ กก.ละ 60 บาท หอม กระเทียมราคาปีนี้ดี แต่ก็ถูกคนกลางรวบรวมไปอย่างรวดเร็ว มาถึงผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งมะม่วง ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ และทุเรียน ก็ยังพอไปได้ แต่กรณีลำไยยังลูกผีลูกคน ไม่ทราบผลจะออกมาอย่างไร หากผลผลิตได้มากก็หนีไม่พ้นถูกพ่อค้ากดราคาตามระเบียบ

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี มาเชียงใหม่วันก่อน เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร มี 3 รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสอาด นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ และนายชนะ แพ่งพิบูลย์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมโดยนำเสนอสถานการณ์การผลิตลำใยปี 2557 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ที่คาดว่าจะมีผลผลิตทั้งหมด 690,193 ตัน เป็นผลผลิตในฤดู ประมาณ 546,782 ตัน และเป็นผลผลิตนอกฤดู ประมาณ 143,411 ตัน

ผลผลิตลำไยปีนี้ คาดจะมากกว่าปี 2556 ราว 112,540 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.43 เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง และลำไยมีการพักตัวสะสมอาหาร ทำให้ติดช่อดอกมากขึ้น และแทงช่อดอก 2 รุ่น ขณะนี้อยู่ในระยะติดผลอ่อน ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งอาจมีพายุ ฝน ฟ้า คะนอง กระทบต่อผลอ่อนของลำไยบ้าง โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดปลายมิถุนายน และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดพร้อมกันทั้ง 8 จังหวัดในช่วง 11 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2557ประมาณ 380,816 ตัน คิดเป็นร้อยละ 69.65

ตามข่าวบอกว่า รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนระบายผลผลิต โดยเฉพาะเพื่อการส่งออก และการแปรรูปอบแห้งลำไย ส่วนงบประมาณที่จะช่วยเหลือยังไม่ได้แจ้ง คาดว่าคงจะมีงบประมาณประจำปีจัดมาเพื่อสนับสนุนการขนส่ง และแปรรูปไม่มากก็น้อย

นอกจากนั้นที่ประชุมพูดถึงสถานการณ์ลิ้นจี่ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และน่าน แหล่งผลิตลิ้นจี่มีพื้นที่ปลูก 120,108 ไร่ พื้นที่ให้ผล 112,891 ไร่ ปริมาณผลผลิต 59,199 ตัน ทั้งพันธุ์ฮงฮวย 38,409 ตัน พันธุ์จักรพรรดิ 19,045 ตัน พันธุ์ค่อม 350 ตัน และพันธุ์อื่นๆ 1,215 ตัน

เข้าใจว่า รักษาการผู้นำรัฐบาลคงต้องการมาทราบข้อมูลไปก่อน ส่วนจะช่วยเหลืออะไรอย่างไร คงไม่สะดวกเพราะบางเรื่องจะต้องขออนุมัติจาก กกต.ก่อน เนื่องจากยังไม่มีรัฐบาลเต็มตัว.