หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ผู้นำต้องเข้มแข็ง

Author by 21/08/15No Comments »

   เคาะสนิม180       ภายในสถานการณ์บ้านเมืองที่ล่อแหลม และตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของการต่อสู้แบบสงครามเย็นของประเทศยักษ์ใหญ่ ประเทศไทยจำเป็นต้องได้ผู้นำที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้นำ และพร้อมจะนำพาบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัย ขณะเดียวกันต้องเป็นที่ศรัทธาของประชาชนด้วย

เหตุการณ์วางระเบิดที่มุ่งสังหารผู้คนอย่างป่าเถื่อนไร้มนุษยธรรมใน กทม.ค่ำวันจันทร์ 17 สิงหาคม 2558 แสดงให้เห็นว่า หมดเวลาที่คนไทยผู้รักบ้านรักเมืองจะมาถกเถียงกัน ฝ่ายหนึ่งจะเอาอย่างโน้น อีกฝ่ายจะเอาอย่างนี้ โดยเฉพาะเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ และปฏิรูปประเทศ มัวโอ้เอ้นานไปก็ไม่ดี…

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงภาวะผู้นำกับศรัทธา มีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ออกมาว่า ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศครบ 1 ปีจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการทำหน้าที่ผู้นำประเทศของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่ เก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,259 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โพลล์ดังกล่าว ระบุว่าประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำประเทศของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในรอบ3 เดือนที่ผ่านมามากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.76 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คะแนนความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจได้สูงสุด8.39คะแนนความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ8.12คะแนนการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 7.84คะแนนความซื่อสัตย์สุจริต 7.76คะแนนความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี7.67คะแนนส่วนความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ ๆ6.79คะแนนเมื่อนำมาเฉลี่ยแล้วได้เท่ากับ7.76คะแนน

เมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมากับความคาดหวังตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนร้อยละ 41.1 ระบุว่าผลงานดีกว่าที่คาดหวังไว้ รองลงมาร้อยละ 30.9 ระบุว่า ผลงานพอๆ กับที่คาดหวังไว้ และร้อยละ 17 เห็นว่าผลงานแย่กว่าที่คาดหวังไว้ ที่เหลือร้อยละ 16.3 บอกไม่ได้คาดหวังไว้

สุดท้ายกับคำถามว่าหากวันนี้ท่านมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะโหวตสนับสนุนพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่พบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.5 จะโหวตสนับสนุน มีเพียงร้อยละ 8.0 เท่านั้น ที่โหวตไม่สนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 11.5 งดออกเสียงแสดงว่า ภายใต้เสียงระเบิด ประชาชนต้องการ พล..ประยุทธ์ ส่วนจะให้เป็นนายกฯต่อไปอีกกี่ปีจึงจะมีเลือกตั้งไม่ทราบครับ.