หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ผู้ว่าฯชูชาติ กีฬาแปง

Author by 16/11/12No Comments »

 รู้จักรองผู้ว่าฯเชียงใหม่ ที่กำลังจะไปรับตำแหน่งผู้ว่าฯพะเยา นายชูชาติ กีฬาแปง ในวันที่มาส่งคุณชาญชัย กีฬาแปง รับตำแหน่งขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ครั้งแรก ที่สำนักงานหนองหอย พร้อมกับคุณพ่อชื่น-แม่จันทร์สม กีฬาแปง ซึ่งมีอัธยาศัยไมตรีดีเยี่ยม ไม่อายที่จะบอกเคยขับรถสองแถวสายแม่แตงมาก่อน กระทั่งลูกได้เป็นขนส่งจังหวัด ส่วนลูกคนโตเป็นปลัดจังหวัดลำพูน สองท่านดีใจมาก…

วันนี้ ถ้าคุณพ่อชื่น กีฬาแปง ยังมีลมหายใจอยู่ คงจะดีใจและสุขใจยิ่งกว่า เพราะปลัดจังหวัดวันนั้น ก้าวสู่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างสมศักดิ์ศรี ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิอาวุโสสุด ด้านผลงานและประสบการณ์ก็มากมาย ทำงานใหญ่รักษาการผู้ว่าฯ ประชุมวางแผนพัฒนา แก้ปัญหาร่วมกับชาวเชียงใหม่ไว้นับไม่ถ้วน

ปกติคณะรัฐมนตรีประชุมวันอังคาร แต่เนื่องจากนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีภารกิจไปสหราชอาณาจักรจึงเลื่อนมาวันจันทร์ และมีมติเห็นชอบให้รองชูชาติ กีฬาแปง ขึ้นเป็นผู้ว่าฯพะเยา ท่ามกลางข้าราชการ และผู้เคารพนับถือที่ทราบข่าวพากันแสดงความยินดีเป็นอันมาก รวมทั้งสื่อต่าง ๆ เสนอข่าวนี้ด้วยความยินดีอย่างเห็นได้ชัด

                วิทยุ สวท.เชียงใหม่ก็รายงานว่า นายชูชาติ กีฬาแปง เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตน ทำหน้าที่เพื่อประชาชนมาช้านาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักใคร่ของประชาชน มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยคณะของข้าราชการ และประชาชนจะเดินทางไปส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป…

               ผู้ว่าฯชูชาติ กีฬาแปง เกิด 28 เมษายน 2499 เหลืออายุราชการอีก 4 ปี เกิดที่อำเภอแม่แตง ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย รัฐศาสตร์ และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มช. หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 30 (พ.ศ.2533) หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 32 (พ.ศ.2538) หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 (พ.ศ.2552-2553) เคยได้รับรางวัล นายอำเภอผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน กรมการปกครอง ประจำปี 2544 ตอนเป็นนายอำเภอเชียงม่วน เพื่อนที่ชื่อ “ธานินทร์ สุภาแสน” เป็นจ่าจังหวัดอยู่ด้วยกัน เคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอเชียงม่วนพะเยา นายอำเภอเวียงชัย แม่จัน เชียงราย ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปลัดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าฯน่าน และเชียงใหม่ 

                มาอยู่เชียงใหม่ สมาคมผู้ประกอบการร่วมภาครัฐเอกชนจังหวัด มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เพราะเป็นรองผู้ว่าฯฝ่ายเศรษฐกิจและสังคม แต่เหนืออื่นใด หวังว่า 4 ปีต่อไป คนเบอร์หนึ่งของชาวพะเยา จะแสดงฝีไม้ลายมือไม่ให้ผู้คนผิดหวังครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์