หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ผู้ว่าฯ คนใหม่

Author by 4/06/14No Comments »

เคาะสนิม180          สถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก วันพุธที่แล้วยังเห็นผู้ว่าฯวิเชียร พุฒิวิญญู ร่วมกับ ธกส. และฝ่ายทหารนำเงินไปจ่ายค่าจำนำข้าวแก่เกษตรกรอำเภอสันกำแพงอยู่เลย วานนี้กลายเป็นผู้ว่าฯสระบุรีไปเรียบร้อย และจู่ ๆ เชียงใหม่ก็ได้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ จากตากมาแทน มีพิธีต้อนรับ และรับมอบงานเข้าทำงานไปเรียบร้อย

ตามธรรมเนียม ใครจะมาเป็นผู้ว่าฯเชียงใหม่ ต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่วัดเชียงยืน วัดเชียงมั่น อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์พระยากาวิละ ตลอดถึงเสาหลักเมือง พระธาตุเจดีย์หลวง พระธาตุดอยสุเทพ รวมทั้งพระมหาเถระ เจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นต้น ผู้ว่าฯสุริยะมาถึงจึงได้พบปะกับคณะต่าง ๆ ตามสถานที่ที่ไปกราบสักการะก่อนเข้าสู่จวนที่พัก และบอกกับนักข่าวว่า ไม่เคยมารับราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้มาทำหน้าที่ผู้ว่าฯที่นี่ ยอมรับว่าคงเป็นภาระที่หนัก แต่จะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะในสถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้ ที่ต้องการความสมานฉันท์ ความปรองดอง

          แต่จะประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อความสงบสุข ร่มเย็นของบ้านเมือง การพัฒนานครเชียงใหม่ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ปัญหาที่ต่าง ๆ ที่มีผู้บอกให้ทราบ ทั้งปัญหาการท่องเที่ยว ความไม่สงบเรียบร้อย ตนได้ตระหนักชัด และจะได้สอบถามข้อมูลและหาหนทางในการทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ จะทำงานตอบสนองนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล…

ผู้ว่าฯท่านใหม่เชื่อมั่นว่า ทีมงานของส่วนราชการในจังหวัดมีคุณภาพ ไม่ว่าส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ล้วนได้รับการคัดสรรมาอย่างดีแล้ว จะได้ทำงานร่วมกัน โดยถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เป็นช่วงหยุดชะงักไปบ้างตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่หยุดชะงักเพื่อทบทวนเส้นทางที่จะเดินไปข้างหน้า เป็นความจำเป็นของบ้านเมือง เชื่อว่า ทุกคนที่มีใจเป็นธรรมคงมองเห็นเช่นเดียวกันว่านี่คือภาวะของความจำเป็น

          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ฝากสื่อมวลชนด้วยว่า การทำงานของตน สื่อมวลชนจะเป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนกลับมา เพื่อสะท้อนการทำงานของตนว่า สิ่งที่ทำไปนั้นดีหรือถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ ตนเป็นคนเปิดเผย จริงจัง จริงใจ ใครมีอะไรสามารถแนะนำตนได้ พร้อมร่วมมือสนับสนุนทุกฝ่าย

เชียงใหม่เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ใคร ๆ ก็อยากมา แต่ต้องมีความพร้อมพอสมควร โดยเฉพาะเวลาที่จะทำงานทั้งงานหลวง งานราษฎร์ งานต้อนรับแขก งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และระยะยาวอีกมากมาย ทำงานหนักก็เหนื่อย ทำงานบ้างไปต่างประเทศบ้าง บ่อย ๆ คนก็นินทาลับหลัง เบื้องต้นขอยินดีต้อนรับท่านไว้ก่อนครับ.