หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ผ้าป่าช่วยโรงพยาบาล

Author by 10/04/15No Comments »

 เคาะสนิม180         ก่อนถึงมหาสงกรานต์ปีแพะ 2558 อยากเชิญชวนร่วมกันทำบุญกับโรงพยาบาล เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และไม่ต้องไปกระจุกอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งวันนี้จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะเศรษฐศาสตร์ เพื่อสมทบปัจจัยมอบให้โรงพยาบาลสันทราย

รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ บอกว่าโรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 60 เตียง กำลังประสบปัญหาเตียง แพทย์ พยาบาลไม่เพียงพอกับผู้รับบริการที่มีประมาณวันละ 300-400 คน เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของกรมธนารักษ์ 18 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา ซึ่งเดิมหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ขอใช้พื้นที่อยู่ แต่เมื่อเห็นความจำเป็นจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่

ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณมาทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ประกอบด้วย ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะทาง  และตรวจพิเศษหอผู้ป่วยหนักวิกฤติ (ICU)ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ หน่วยล้างไตและฟอกไต หอผู้ป่วยในและห้องแยกโรค หอผู้ป่วยพิเศษและหอพักสงฆ์ รวมถึงห้องประชุมขนาดสองร้อยคน มูลค่าการก่อสร้าง 132 ล้านบาท

แม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร แต่วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ยังขาดอีกมาก เมื่อเทียบกับที่ต้องรับผิดชอบผู้ป่วยเพิ่มอีก 6 อำเภอที่จะส่งต่อมา เช่น เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ล้างไต ฟอกไต รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพิเศษ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลสันทรายร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันทราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงจัดตั้ง “กองทุนผ้าป่ารวมญาติมหากุศลโรงพยาบาลสันทราย” ขึ้น โดยจัดทำมหกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล “โรงพยาบาลช่วยผู้คน ประชาชนช่วยโรงพยาบาล”

งานบุญครั้งนี้ นอกจากบุคลากร ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์แล้วยังมีคณะ สาขาวิชาอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่แสดงความจำนงร่วมด้วยช่วยกันอย่างคึกคัก ตอนนี้กำลังรวบรวมปัจจัย เพื่อนัดกันนำส่งมอบให้โรงพยาบาลสันทรายพร้อมกันในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 14.30 . ส่วนพิธีทอดผ้าป่าตามกำหนดการของโรงพยาบาลสันทราย จะมีขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2558 จึงเชิญชวนร่วมบุญกุศลครั้งนี้ทั่วกันครับ.