หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ผ้าป่าส่งท้ายปีเก่า

Author by 22/12/14No Comments »

   เคาะสนิม180       อีกครั้งหนึ่ง ที่ได้ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ การจัดมหาผ้าป่าสามัคคีเสริมบารมี มีกำหนดทอดในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4 เหนือ เวลา 09.00 . เป็นต้นไป    วัดทาศาลา  .แม่ทา  .ลำพูน ซึ่งหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม สโมสร และบุคคลที่สนิทคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นัดไปร่วมงานกันคึกคัก

เป็นมหาผ้าป่าเสริมบารมีส่งท้ายปีเก่า 2557 และรับปีใหม่ปีแพะ 2558 ที่จะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯฝากเชิญชวนว่า ด้วยเหตุที่ วัดทาศาลา  เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านมากว่า 100 ปี ปัจจุบันวัดไม่ได้บูรณะซ่อมแซม จึงมีหลายส่วนที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลารวมถึงกำแพงวัดที่มีสภาพผุพังมาก ชุมชนชาวบ้านพร้อมด้วย พระกวี  อัคคปัญโญ  เจ้าอาวาสจึงปรึกษาหารือกัน และมีมติจะซ่อมแซม โดยจัดสร้างกำแพงวัดขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์สวยงาม แต่เนื่องจากต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขณะเดียวกันโรงเรียนบ้านแม่ทา ซึ่งอยู่ใกล้กันเป็นโรงเรียนของรัฐที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานชาวแม่ทา และใกล้เคียงมานาน สภาพอาคารเรียนอายุกว่า 60 ปีก็เสื่อมโทรม และยังขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จึงได้ขอความอนุเคราะห์มาพร้อมกัน จึงเป็นที่มาของการตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้น

งานนี้ที่จริงมี 2 วัน วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม มีกิจกรรมการแสดง ละเล่น แข่งขัน(เปตอง) ประกวดอาหารพื้นบ้าน จากทุกตำบลของอำเภอแม่ทา พร้อมดนตรีจากแม่โจ้แบนด์เป็นการสมโภชก่อน รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ 21 ธันวาคม จึงระดมปัจจัยถวายทำบุญกัน

กองทุนผ้าป่าสามัคคีแม่โจ้-แม่ทาเสริมบารมี เป็นการได้ทำบุญทั้งวัด และการศึกษา โดยเฉพาะการบูรณะกำแพงวัดใหม่จำนวน 75 ช่อง ๆ ละ 22,000 บาท ซุ้มประตู 3 ประตู ๆ ละ 50,000 บาทหรือทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา เช่นเดียวกับกับกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านศาลาแม่ทา สามารถร่วมบุญเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน ปรับบ้านพักครูเป็นศูนย์วัฒนธรรม และการให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่

ผศ.ดร.จำเนียร ฝากเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้ใจบุญทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ 21 ธันวาคมนี้พร้อมกันเพื่อส่งเสริมบุญญาบารมีส่งท้ายปีเก่ารับสิ่งดี ๆปีใหม่ บริจาคได้ตามกำลังศรัทธากับกองทุนผ้าป่าสามัคคีแม่โจ้-แม่ทา  ที่คณะกรรมการทอดผ้าป่า หรือไปร่วมทำบุญตามวันเวลาข้างต้น พร้อมกับฝากอนุโมทนาผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ประสบความเจริญด้วยโชคลาภ และบุญบารมี ทุกทิวาราตรีกาล (ร่วมทำบุญติดต่อฝ่ายประสานงาน 089-8513436, 081-8882698 และ 089-6338365)ครับ.