หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พรปีใหม่

Author by 2/01/15No Comments »

สวัสดีปีมะเมีย          โหรมักยกเอาราศีปีเกิดต่าง ๆ มาเทียบดวงดาวแล้ว เอ่ยว่าคนเกิดปีนั้นปีนี้ในปีใหม่จะไม่ดีหรือมีลางร้ายต่าง ๆ บางโหรอิงความเชื่อแบบคนจีนให้คนราศีต่าง ๆ มีปีชง จะต้องสะเดาะเคราะห์รดน้ำมนต์หรือทำบุญใหญ่ ทำกิจการใดก็ให้ระวังไปหมด แม้แต่จะเดินทางไปไหนตามปกติ ก็กลัวปีชงจะเกิดอุบัติเหตุ

            พระท่านว่า ทุกวันทุกปีล้วนเป็นวันดี ฤกษ์ดีที่สุดคือความสะดวกและพร้อมที่สุด ประกอบกับสิ่งสำคัญ คือ มีสติสัมปชัญญะ จะคิด พูด และทำอะไรให้ระลึกถึงสติให้มั่นไว้ก่อน ใคร่ควรสิ่งนี้ทำแล้วจะมีผลลัพธ์อย่างไร สิ่งนี้ทำแล้วจะกระทบอะไร จะมีผลร้ายแก่ตัวหรือไม่ โดยเฉพาะการทำความดีกับความชั่ว ผลดีดสะท้อนกลับมาเร็วเสียด้วยในยุคนี้ มีสตินึกถึงบาปบุญคุณโทษเข้าไว้ หลวงพ่อว่านั่นแหละอยู่รอดปลอดภัยแน่นอน

            คนดวงดีที่สุดตามสายตาของโหร หากขาดเสียซึ่งสติ ทำการใดก็มักมีอุปสรรค และเสียหาย ถ้าเข้าใจถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งแล้ว ปีใหม่นี้จะดีหรือไม่ดี อยู่ที่ตัวข้าพเจ้าของใครของมันนั่นเอง หาใช่ใครอื่นจะบันดานให้ไม่ พรปีใหม่ที่ได้รับปีนี้จากครูบาอาจารย์ ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์แท้จริง

            โดยเฉพาะท่านที่ได้ร่วมกันทำวัตร สวดมนต์ข้ามปีเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งที่เชียงใหม่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธและมนต์สวดมนต์ ตามวิถีพุทธ รับสิริมงคลปีใหม่ 2558 เกือบทุกวัด ในเชียงใหม่ถือว่ามีวัด และที่พักสงฆ์มากกว่าจังหวัดใด เพราะมีตั้ง 1,250 แห่ง

            วัดพระอารามหลวง และวัดประจำอำเภอทุกแห่งเป็นสถานที่กลาง ประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 22.00 . เช่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดศรีโสดา วัดสวนดอก วัดเจ็ดยอด วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วัดท่าตอน เป็นต้น การได้ทำวัตรสวดมนต์ และทำจิตใจให้สงบรับขวัญปีใหม่ ย่อมส่งผลให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรม และวิถีชีวิตต้องดีขึ้นแน่นอน

            อย่างเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ปีนี้หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสมีเมตตาธรรมจัดทำซอง ...มีภาพพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ และวัตถุมงคลเป็นเหรียญบาทจากโรงงานกษาปน์ ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ด้านหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพ ที่จัดสร้างไว้นานแล้ว มามอบให้แก่ประชาชนทุกคนที่เดินทางขึ้นไปร่วมพิธี

            สำหรับที่วัดศรีสุพรรณวัวลาย ในเมืองเชียงใหม่ นอกจากสวดมนต์ข้ามปีแล้วรุ่งขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง  เปิดศูนย์อัญมณีเครื่องประดับหินสีมงคลจากทั่วโลก พร้อมนิทรรศการช่างสิบหมู่ และวันที่ 3 มกราคมจะมีพิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ตลอดทั้งวันรับขวัญรับพรปีใหม่กันให้อิ่มบุญครับ.