หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พระครูมงคลคุณาทร

Author by 12/01/15No Comments »

     เคาะสนิม180       ระหว่างนี้จนถึง 25 มกราคม 2558 ที่ศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดศรีโสดา พระอารามหลวงเชิงดอยสุเทพ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าอาวาสฯ ได้ปิดทำกิจกรรมอื่นใดทั้งหมด เพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพพระครูมงคลคุณาทร หรือหลวงพ่อประสิทธิ์ ปวัฑฒโก สกุลเดิม ดิศวัฒน์ อดีต ผช.เจ้าอาวาส ซึ่งมรณภาพด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ด้วยอายุ 87 พรรษา 27 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558

ประวัติของพระครูมงคลคุณาทร ไม่ใช่ธรรมดา เกิดเมื่อ 28 ธันวาคม 2470 บิดาชื่อ ขุนทรทัณฑ์พิทักษ์กับนางนพ ดิสวัฒน์ เริ่มการศึกษาที่เบญจมราชูทิศ ราชบุรี มาสำเร็จมัธยมปลายที่บ้านสมเด็จเจ้าพระยาฝั่งธนปี 2488 ปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์ปี 2493 แล้วออกมาเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์อยู่ 3 ปี ก่อนจะไปเรียนปริญญาโทด้านสังคมวิทยาชนบทจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ สหรัฐอเมริกาจบในปี 2502

หลังจากนั้นเข้ารับราชการจนเป็นหัวหน้ากองนิคมสร้างตนเอง ในกรมประชาสงเคราะห์ ไต่ขึ้นเป็นหัวหน้ากอง เป็น ผอ.กองสงเคราะห์ชาวเขาอยู่หลายปี ตั้งแต่ 2507 สลับไปเป็น ผอ.กองคลัง และเกษียณอายุในตำแหน่ง ผอ.กองวิชาการในปี 2530 ในปีนั้นเอง ท่านก็ได้เข้ารับการอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพุทธวรญาณ เป็นพระกรรมาวาจารย์ พระธรรมวโรดม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร

ในช่วงที่รับราชการเป็นหัวหน้า และผอ.กองสงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ ท่านได้ออกไปช่วยเหลือชาวเขาชาวดอยบนพื้นที่สูงทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือที่ยังมีสภาพยากจน และขาดการศึกษา ผู้คนยังนับถือผีสางเป็นสรณะ จึงเล็งเห็นว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้จะทำให้การพัฒนาชนบทของประเทศล้าหลัง ขณะเดียวกันก็มีการรุกเข้าไปเผยแพร่ศาสนาอื่น จึงเสนอโครงการพระธรรมจาริก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นกันดาร

ในปี 2507 จึงเกิดโครงการพระธรรมจาริกในการดูแลของสมเด็จพระชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร และวัดศรีโสดา เชียงใหม่ ได้นำเยาวชนชาวเขาเข้าบรรพชา-อุปสมบททุกปี โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงรับโครงการไว้ในพระอุปถัมภ์ ทำให้พระสงฆ์ไทยเข้าถึงชาวเขาทุกแห่งมาถึงวันนี้ และพี่น้องชาวเขาจำนวนมากที่เข้ามาบวชก็ได้ศึกษาเล่าเรียน บางท่านเป็นปลัดกระทรวง ผู้ว่าฯ และครูบาอาจารย์มากมาย

หลวงพ่อประสิทธิ์ ดิศวัฒน์ ถือเป็นบิดาวงการสงเคราะห์ชาวเขา และผู้ร่วมก่อตั้งงานพระธรรมจาริกบนดอยที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ประวัติและผลงานของท่านน่าศึกษา ซึ่งวัดศรีโสดาได้จัดทำไว้ โดยสรุปท่านบวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัย และบริหารงานคณะสงฆ์ จนกระทั่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นโทเป็นพระครูมงคลคุณาทร นอกจากนั้นยังได้รับโล่รางวัลครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้ปริญญามหาบัญฑิตกิตติมศักดิ์จาก มจร. เป็นต้นครับ.