หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พระธาตุดอยสุเทพจำลอง

Author by 23/01/15No Comments »

   เคาะสนิม180       หนึ่งในพระธาตุเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนคือ พระบรมธาตุดอยสุเทพ อันเป็นที่พึ่งของชาวเชียงใหม่มานานกว่า 600 ปี ปัจจุบันมีประชาชนขึ้นไปนมัสการวันละนับหมื่น ในเทศกาลเพิ่มจำนวนหลายหมื่นคน พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จึงดำริว่า ควรจัดสร้างพระธาตุดอยสุเทพจำลองขึ้น พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อีกองค์หนึ่ง

เรื่องนี้ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานดำเนินการและพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัด ประธานการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระสังฆาธิการในจังหวัดร่วมทอดผ้าป่าสร้างบารมีล้านดวงใจ ร้อยบูชา ได้กล่าวอนุโมทนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งได้ยอดเงินผ้าป่ากว่า 2 ล้านบาท จะเป็นทุนเริ่มต้นในการสร้างพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 906 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในท้องที่บ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ดต่อไป

หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ บอกงานสร้างพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยสงฆ์ เกิดจากความร่วมมือทุกฝ่าย ซึ่งจะเดินหน้าต่อไปให้สำเร็จเพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน งานที่จะทำต่อไปนี้ คือการประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ซึ่งพระเทพมังคลาจารย์ได้กำหนดจุดไว้แล้ว หลังจากนั้นจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำลองจากพระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอก สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง พร้อมกันนั้น พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จะจำลองพระเจดีย์ดอยสุเทพสร้างประดิษฐานให้พุทธบริษัทได้สักการบูชาอีกด้วย นอกจากนั้นจะมีการสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

          งานใหญ่นี้จะสำเร็จได้ ทุกฝ่ายต่างเห็นว่าจะต้องร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ไม่อาจจะรองบประมาณจากทางราชการได้ หากรัฐบาลเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ท่านอาจจะอุดหนุนงบประมาณมาช่วยภายหลังก็ได้

วันนั้น รองผู้ว่าฯนาวิน สินธุสอาด รับมอบจากผู้ว่าฯไปร่วมงานและถวายเงินสมทบจำนวนหนึ่ง กล่าวขอบคุณศรัทธาสาธุชนที่ไปร่วมงานคับคั่ง โดยเฉพาะคณะสงฆ์ที่มีศรัทธาแรงกล้าและพร้อมเพรียงมาก หวังว่าถ้าคนเชียงใหม่ 1.6 ล้านกว่าคน ผนึกกำลังกันพุทธมณฑลจะต้องสำเร็จ ซึ่งไม่เพียงจะเป็นพุทธมณฑลของชาวเชียงใหม่เท่านั้น แต่เป็นของทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็มาทำกิจกรรมที่นี่ได้เช่นเดียวกับพุทธมณฑลของชาติที่นครปฐม…

          สรุปว่า ภายในพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่จะมีพระพุทธรูปพระเจ้าเก้าตื้อองค์ใหญ่จำลองจากพระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอก พระอารามหลวง มีพระธาตุใหญ่จำลองจากพระบรมธาตุดอยสุเทพ มีรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยรวมไว้ครบถ้วนให้สาธุชนได้สักการะครบถ้วนครับ.