หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พระผู้สร้างรอยยิ้ม

Author by 27/04/15No Comments »

11051210_1858758344348521_591946464817528498_n          ตลอดเมษายนที่กำลังจะหมดไป พสกนิกรชาวไทยสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอย่างพร้อมเพรียงจำนวนมาก และคาดว่าจะสวมใส่ไปจนถึงสิ้นปีนี้ด้วย ถือเป็นพลังแห่งความรักความศรัทธาที่คนไทยมีต่อเจ้าฟ้า “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” อย่างล้นหลาม

            กิจกรรมเพื่อเทิดหรือเฉลิมพระเกียรติในพระองค์ ยังคงมีต่อเนื่อง ล่าสุดที่เพิ่มจัดไปเมื่อ 23-26 เมษายนนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระผู้สร้างรอยยิ้ม”   นิทรรศการสามส่วนที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ และพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างน่าสนใจ

            ..ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้หัวข้อพระผู้สร้างรอยยิ้มเพื่อเผยแพร่พระจริยวัตรอันงดงามและพระปรีชาสามารถ รวมทั้ง พระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนเป็นอันมาก

            งานนิทรรศการที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเชียงใหม่ ส่วนที่ 1 เรื่องพระปรีชาสามารถ ตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์ แสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ บทเพลงพระราชนิพนธ์ จุดลงนามถวายพระพร ส่วนที่ 2 พระจริยวัตร แสดงพระฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรที่งดงาม เปี่ยมด้วยรอยยิ้ม 60 ภาพ และส่วนที่ 3 กรุณาธิคุณ แสดงพระราชกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมกับฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุดเปลี่ยนความทุกข์ยากเป็นรอยยิ้ม และภาพยนตร์เพลง พระผู้สร้างรอยยิ้ม

น่าเสียดายที่คนไทยอีกมากไม่ได้ชมนิทรรศการนี้ ในวันเปิดงานผู้สื่อข่าวเล่าว่า มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในเชียงใหม่ อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มาร่วมจัดกิจกรรม พร้อมกับชวนชาวบ้านมาขายสินค้าโอท็อป และสินค้าพื้นเมืองด้วย

            ที่สร้างความประทับใจ เห็นจะเป็นการขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงพระผู้สร้างรอยยิ้มของ ..ปนัดดา ดิศกุล ประธานเปิดงาน โดยศิลปิน สุพล พัวศิริรักษ์ (เบล สุพล) บรรเลงเพลงอย่างไพเราะจับจิตครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์