หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พานักเรียนนอนวัด

Author by 15/07/14No Comments »

เคาะสนิม180            เข้าพรรษาทุกปี เห็นแต่คนเฒ่าคนแก่ไปนอนวัด นอนเพื่ออะไรไม่มีใครถาม แต่อาจคิดไปต่างกัน แต่ผมว่าคงไม่ใช่เรื่องสนุก ๆ ที่จะต้องหอบหมอน ผ้าห่มหรือผ้าปูไปนอนในวิหาร-ศาลาวัด ซึ่งก่อนนอนต้องร่วมกันทำวัตรสวดมนต์ เช้าตรู่ต้องรีบตื่นมาทำวัตรอีกครั้ง และต้องปฏิบัติตัวสำรวมต่อหน้าพระพุทธรูป พระสงฆ์ และญาติธรรมคนอื่น ๆ ถือเป็นการเสียสละความสุข และใช้ความอดทนอย่างสูงทีเดียว

            คนทั่วไปต่างเชื่อว่า หมดยุครุ่นอุ้ยรุ่นปู่ย่าตายายแล้ว มาถึงรุ่นเรา ใครจะไปนอนวัดกันหรือไม่ เพราะนับปีไปคนไปนอนวัดวันพระช่วงเข้าพรรษาน้อยลงทุกที ขนาดวัดบางวัดร้างไว้แล้ว พรรษานี้ยังไม่มีพระไปจำเลย บางวัดไปนิมนต์พระมาได้แค่รูปเดียว บางวัดมีแต่สามเณร เป็นต้น

            อ่านจาก CMSKY News ของเพื่อนสื่อด้วยกัน เมื่อ 11 กรกฎาคม 2557 อาจารย์สรรเพชร มหายศนันท์ ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยม 1-3 รวม 68 คนเข้าร่วมโครงการเยาวชนคนนอนวัด รุ่นที่ 4 (ตลอดพรรษา 3 เดือน) ณ วัดช่อแลพระงาม โดยมีพระครูโสภิตพัฒนโชติ เจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดช่อแล เป็นประธานให้ศีล และโอวาทแก่เยาวชน เพื่อให้เข้าใจวัตรปฏิบัติการนอนวัด และมารยาทในการสำรวมระวัง…

             อาจารย์จำรัส ธิพึง รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล และนายอิ่นคำ ฟองสมุทร ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ก็พาผู้ปกครองมาร่วมสังเกตการณ์ให้กำลังใจลูกหลาน ขณะที่หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลก็ได้มอบประกาศนียบัตรนักเรียน และสนับสนุนชุดขาวในโครงการเยาวชนคนนอนวัด รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยนักเรียนจะได้รับเสื้อยืดคอกลม และกางเกงขายาวสีขาว เพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมวันพระตลอดพรรษานี้

            อาจารย์สรรเพชร มหายศนันท์ บอกว่าดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 พอปีที่แล้ว โรงเรียนก็ได้รับรางวัลจากคุรุสภาชื่อรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” โดยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีมาตั้งแต่ปีแรกอย่างชัดเจนว่า สามารถขัดเกลาจิตใจนักเรียนได้อย่างดี ทั้งยังฝึกให้นักเรียนเกิดปัญญา สมาธิ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย…

            ทุกวันพระจากนี้ไปจนถึงวันออกพรรษา ช่วงเย็นนักเรียนจะเตรียมชุดขาวไปนอนวัด ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมจากพระครูเจ้าอาวาส และบรรยายธรรมจากวิทยากร นักเรียนจะเข้านอนพักผ่อนภายในวัด พอรุ่งเช้าตีห้า จะตื่นนอนล้างหน้า แล้วทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และฟังโอวาทก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนตามปกติ นอกจากนั้นนักเรียนบางส่วนจะไปเข้าร่วมงานพระธรรมทูตสัญจรในเขตอำเภอแม่แตง มีครูจำรัส ธิพึง ครูอดุลย์ พานิกร และครูท่านอื่น ๆ ดูแลอย่างดีด้วย น่าชื่นชมจริง ๆ ครับ.