หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พาสื่อเที่ยว

Author by 26/09/14No Comments »

 เคาะสนิม180         ปลายปีงบประมาณที่แล้ว หลายหน่วยงาน/โครงการ พาสื่อไปท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศอย่างคึกกระทั่งบางท่านแทบไม่ได้ทำงาน พอจบทริปโน้น ก็มาหาทริปนี้ เที่ยวทั้งเดือนก็มี เที่ยวแล้วก็ไม่เห็นนำมาเขียนรายงานอะไรตามวัตถุประสงค์ อย่างมากก็โพสต์ภาพลงเฟสบุ้คอวดกัน เห็นที่ได้สาระและผลงานไม่กี่รายแค่นั้น นึกเสียดายงบประมาณแผ่นดินตะหงิด ๆ

ปีนี้ คสช.สั่งไม่ให้ส่วนราชการทัวร์นอก เลยเพลา ๆ กันไป แต่โครงการทัศนศึกษาในประเทศก็คึกคักไม่เบา ดูวัตถุประสงค์แล้วดีทั้งนั้น ยิ่งคนได้กินได้เที่ยวไม่ต้องพูดถึง จัดมาเถอะแย่งกันไป ไม่ได้ไปกลายเป็นโกรธและงอนตามประสาปุถุชน ส่วนที่ได้ไปก็ตอบ   คำถามเพื่อนร่วมงานไม่ได้  ทำไมถึงฝากทำโน่นทำนี่เอาเปรียบกัน      หรือเปล่า?

เขียนเรื่องพาสื่อเที่ยวบังเอิญเห็นข่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรม และ อป.มช.ศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ระหว่าง 25-28 กันยายน เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์และความตระหนักของชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาเชิงอนุรักษ์และเชิงประยุกต์และพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ…

ขอบอกก่อนไม่ได้ตำหนิโครงการนี้ ตรงกันข้ามขอ         สนับสนุนร่วมด้วยช่วยกัน ถ้าผมว่างก็อยากไป เพราะเที่ยวกันใน 3-4 จังหวัดใกล้เคียง เงินทองหมุนเวียนอยู่แถวนี้ และโภคผลคง   จะกลับคืนมาในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ ชักชวนให้คนจากถิ่นอื่นมาเที่ยว มาซื้อของ และบางคนอาจอยากมาอยู่สั้นอยู่ยาวแล้วแต่กำลังทรัพย์

ตามโครงการพาสื่อเที่ยวปีนี้มีหน่วยงานหลักที่จัด คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน / ตำรวจภูธรภาค 5 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมเดินทางประกอบด้วย สื่อมวลชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน(อป.มช.) ผู้แทนมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวม 60 ท่าน

เส้นทางไปท่องเที่ยวเริ่มจากเชียงใหม่ไปบ้านถวาย หางดงข้ามแม่น้ำปิงไปวัดพระธาตุหริภุญชัยลำพูน ต่อไปวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ดูพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดี ลำปาง แล้ววกกลับไปแม่ฮ่องสอน ไหว้พระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ ทำบุญตักบาตรแบบไทใหญ่ที่สะพานชูปองเป้ อาบภูโคลน หมู่บ้านชาวจีนยูนนาน และชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย เป็นต้น กลับมาแล้ว คงจะได้เห็นผลงานกันบ้าง ไม่ได้เอาแต่เที่ยวฟรีกินฟรีกันนะครับ.