หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

Author by 19/03/15No Comments »

       เคาะสนิม180   พูดถึงปัญหาไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือทีไร ก็วนเวียนกับสาเหตุเดิม คือ ชาวบ้านไม่เชื่อฟัง อ้างวิถีชีวิตอยู่กับป่า ต้องเผา ถึงจะได้กินเห็ด กินผักหวาน หน่อไม้ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทุกปีที่มีปัญหานี้รุนแรง การออกมาช่วยเหลือของรัฐมนตรีรวมถึงการตื่นตัวของราชการส่วนภูมิภาค จนถึงท้องถิ่นไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย

มีแต่ “ธรรมชาติ” ที่จะมาช่วยคลี่คลายสลากหมอกควันได้ นั่นคือ หากสภาพอากาศร้อนจัดในพื้นที่ ลิ่มความกดอากาศสูงจากจีนก็จะตีกลับลงมาปะทะ ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง พัดหมอกควันหายวับไปได้ในพริบตาหรือชั่วเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทุกปีที่วิกฤตเกิดทั้งจากกระแสลมตะวันตก (อันดามัน)พัดสอบกับมวลอากาศเย็นจากทางเหนือถึงได้ความชื้นมีฝนตก

แม้ว่าศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจะบินโปรสเคมีอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีความชื้น ฝนก็ไม่ตก ผลปฏิบัติการก่อนวันวิกฤตทำให้มีฝนบ้างทางตอนใต้ของเชียงใหม่จนถึงเขื่อนภูมิพล ซึ่งไม่มีอิทธิพลพอทำให้สลายหมอกควันที่อยู่ตอนบนได้เท่าที่ควร ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงพุ่งสูงกว่าสามเท่าของ 120 ค่ามาตรฐาน

พูดถึงธรรมชาติ ทำให้เข้าใจวิถีชีวิตของคนโบราณลานนา (ต่างจากภาคอื่น) ท่านพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยปกป้องเภทภัยนานา เช่น ฝนไม่ตก เกิดภัยแล้งมากมาย ก็จะอาราธนาพระพุทธรูปออกแห่ “ขอฝน” พอแห่เสร็จเมฆลอยมาเกาะกลุ่มกันมาก ๆ ฟ้าก็ครึ้ม มีเสียงร้องครืน ๆ ไม่นานฝนก็ตก พอฝนตกปูก็ออกจากรูมาให้จับเป็นอาหาร ปลาในน้ำก็ได้ว่ายน้ำต่อชีวิต ผู้คน สัตว์เลี้ยง วัวควาย ต้นไม้ พืชผักทั้งหลายก็งอกงาม…กลายเป็นประโยชน์ และความสุขตามความเชื่อมาช้านาน

ฝนไม่ตกมานานหลายเดือน อาคารบ้านเรือน และต้นไม้ตกอยู่ท่ามกลางผองฝุ่นละอองจนหม่นเทาเศร้าหมองไปตามกัน ซ้ำมีมือบอนมือเน่า ชอบเผาป่าเผาหญ้าเผาเอาเห็ดเอาผักหวาน เผาซังข้าวโพดที่ปลูกไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมโหฬาร นอกจากจับมาตีมือทำโทษให้เข็ดแล้ว ทางแก้ไขอีกอย่าง ควรถึงเวลาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหรือยัง เมืองเชียงใหม่มี “พระฝนแสนห่า” เป็นที่เคารพสักการะสถิตอยู่ ณ วัดช่างแต้มหนึ่งปีอัญเชิญออกมาแห่วันเข้าอินทขีล(บูชาเสาหลักเมือง)หนเดียวเท่านั้น

          ถ้าปีนี้จะพิเศษ เพราะบ้านเมืองวิกฤต ผู้คนหายใจไม่ออก ท่านผู้ว่าฯจะอัญเชิญพระฝนแสนห่ามาแห่ ก็ไม่เห็นจะเสียหายเสียหน้าหรืองมงายแต่ประการใด เนื่องจากหาหนทางอื่นมาสู้หมอกควันยากจริง ครับ.