หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ภาษีมรดก

Author by 31/08/14No Comments »

 เคาะสนิม180         วันนี้เป็นวันอาทิตย์ ตั้งใจจะเคาะสนิมเรื่องเบา ๆ แต่มีผู้ส่งข่าวเรื่องการเตรียมออกกฎหมายใหม่ ที่ไม่สามารถออกได้ในเวลาบ้านเมืองเป็นปกติ คือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดก มาให้หลายวันแล้วยังไม่ได้เขียนถึง ขอถือโอกาสนำมาเขียนเสียเลย

ตามข่าวบอกว่า เจ้าของบ้านที่ดิน-รถ-หุ้น โดนแน่แต่ถ้าเป็นของสะสมของเก็บ อาทิ เพชรทอง พระเครื่องอาจรอดจากการเรียกเก็บภาษี  โดยคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ หรือ คสช. เห็นชอบอนุมัติให้กรมสรรพากรเก็บภาษีมรดก เริ่มเดินเครื่องเต็มที่ ขณะนี้ได้ส่งร่างกฎหมายใหม่ให้สำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาก่อน พอเสร็จแล้วก็จะจัดส่งให้ คสช. ตรวจดูอีกที ก่อนนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร บอกว่า คสช. ได้อนุมัติในหลักการให้กรมสรรพากรดำเนินการจัดเก็บภาษีมรดกได้ โดยมีหลักการสำคัญ 4 ข้อ คือ 1.เก็บภาษีจาก ผู้ที่ได้รับมรดก 2.มรดกที่ถูกเก็บภาษี ต้องเป็นสินทรัพย์ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ เป็นหลักฐาน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หุ้น เงินฝากหรือพันธบัตร เป็นต้น 3.อัตราภาษีที่กำลังอยู่ระหว่างพิจารณา  จะจัดเก็บในอัตราสูงกว่า 5% แต่น้อยกว่า 30% ของราคาสินทรัพย์ และ 4.เก็บภาษีมรดก จะจัดเก็บจากสินทรัพย์ที่   อยู่ในตลาด หลักทรัพย์และ นอกตลาดหลักทรัพย์

เขาบอกว่า โดยในหลักการแล้วกรมสรรพากรไม่ได้จัดเก็บมรดก เพื่อหวังผลจากรายได้หรือเม็ดเงินภาษี แต่เป็นเรื่องของความยุติธรรมในระบบภาษีมากกว่า เพราะคนทำงานแล้วมีรายได้ คือผู้ใช้ทรัพยากร ของประเทศและ เป็นผู้ที่เสียภาษีให้แก่รัฐบาล แต่ผู้ที่รับมรดกคือผู้ที่ได้รับทรัพย์สินจากผู้เสียชีวิต ทำให้มีฐานะร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น ก็ควรที่จะเสียภาษี ให้แก่รัฐบาลเช่นกัน

อธิบดีกรมสรรพากรระบุด้วยว่า ประเภทมรดกที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีในเบื้องต้น กรมสรรพากรจะเก็บจากทรัพย์สินที่มีการลงทะเบียนเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะสามารถตีราคาสินทรัพย์ที่เป็นปัจจุบันได้ ทำให้สะดวกในเรื่อง ของการคำนวณราคา และ การคำนวณภาษี เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ฯ เงินฝากในบัญชีของธนาคาร พันธบัตร ตราสาร และหุ้น   ส่วนทรัพย์สินที่ไม่มีการลงทะเบียน เช่น เครื่องประดับ พระเครื่องและวัตถุโบราณ จะไม่นำมาคำนวณ ในการเก็บภาษีมรดก…

กฎหมายนี้เป็นเรื่องของคนมีสตางค์ นอกจากจะซุกซ่อน ฝากนอมินีเก็บไว้หรือใส่โอ่งใส่ไหไม่ยอมให้ปรากฏหลักฐาน แต่ถ้าเป็นหลักทรัพย์ของทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ก็มีหวังโดนเรียกเก็บหมด คนจน ๆ ไม่เกี่ยว และไม่ต้องสะทกสะท้านหรือไปเดือดร้อนแทนแต่อย่างไรก็ได้ครับ.