หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

มลพิษเชียงใหม่

Author by 18/06/15No Comments »

    เคาะสนิม180      นอกจากความเจริญ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่คนอยากมาแล้ว เชียงใหม่ยังอบอวลไปด้วยมลพิษที่รอวันปรับปรุงแก้ไขหลายเรื่อง ที่พบเห็นได้ง่ายสุด เมื่อนั่งรถออกสู่ท้องถนน ก็พบเจอตั้งแต่ป้ายโฆษณา ขยะที่เกิดจากการทิ้งไม่เลือกที่ และที่ปลิวจากท้ายกระบะรถ ควันรถ และปัญหารถติด ทั้งที่ไม่ควรจะติดขนาดนั้น

เพราะเชียงใหม่อยู่ในความสนใจของหมู่คณะที่อยากมาศึกษา ดูงาน ทำให้มีการตั้งประเด็นทัศนศึกษาไว้ตามความสนใจ เช่น มาดูปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ดูหมู่บ้าน/ชุมชนที่แก้ปัญหาต่าง ๆ จนเป็นต้นแบบ หรือดูเรื่องอื่นๆ ที่ใส่ไว้ให้โก้หรู แล้วก็ท่องเที่ยวตามถนัด ซึ่งขณะออกท่องเที่ยวก็อาจพบปะปัญหาที่เพิ่งพูดถึงกัน ส่วนจะนำไปพินิจพิเคราะห์อย่างไรหรือไม่ สุดแท้แต่ความสนใจ

ตามหลัก(ของใครไม่รู้) บอกว่า คนช่างติ ถึงอย่างไรก็ติอยู่นั่นเอง พบเห็นบ้านเมืองสะอาดดี มลพิษทางเสียง ทางอากาศไม่มี ก็หาเรื่องติทางอื่น ส่วนคนมองโลกในแง่ดี ก็เห็นดีเห็นงามไปหมด จนกระทั่งไม่ออกความเห็นอะไรที่จะเป็นประโยชน์บ้างเลย…

จะอย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจ สำหรับการมาเมืองท่องเที่ยวย่อมต้องมี จะมากจะน้อยเป็นอีกเรื่อง ซึ่งตามหลักการบริหารบ้านเมือง ย่อมมุ่งสร้างความพึงพอใจมากกว่าอื่นใด แม้จะมีปมด้อย ภาพลบหรือสิ่งไม่พึ่งปรารถนาเกิดขึ้นก็พยายามเลี่ยงไปไม่ต้องพูดถึง หากจำเป็นต้องพูด ก็มักจะยกเอาแต่เรื่องดี ๆ มาเล่า นี้เป็นวิสัยปุถุชนโดยแท้

ผมไม่ทราบว่า วันที่คณะนักศึกษาดูงานอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 73 มาศึกษาดูงานการแก้ปัญหาจราจรติดขัด และการลดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่วันอังคาร ท่านผู้ว่าฯสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ พูดในแง่ใดให้ว่าที่นายอำเภอได้ฟัง และนำกลับไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้สอบผ่านการเป็นนักปกครองบ้าง

แต่คณะว่าที่นายอำเภอ คงได้เห็นสภาพการจราจรของเมืองเชียงใหม่บ้างแล้ว ยิ่งถ้าตื่นแต่เช้าไปดูถนนทุกสายเข้าสู่เมืองมีปริมาณรถกี่แสนคัน ค่ำ ๆ มีรถกี่หมื่นคันทะยอยกลับแค่ไหน วันหยุดมีกิจกรรมบนถนนกี่สาย และการจราจรเป็นอย่างไร และรถโดยสารสีแดงไร้ผู้โดยสารขับตามกันไปเป็นสิบ ๆ คัน ซึ่งชาวบ้านชาวเมืองที่นี่เคยเห็นรถประจำทาง แต่ไม่นิยมใช้ ทำให้ต้องเลิกกิจการไปเพราะเหตุไร…

ส่วนปัญหาทางเสียง ชาวเมืองรับเสียงกระหึ่มเวลาเครื่องบินขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน ต่อไปจะมีคนป่วยโรคหูมากขนาดไหน คนนอนไม่หลับจะป่วยแทรกซ้อนโรคอื่นๆ อย่างไร เหล่านี้ล้วนน่าศึกษาทั้งสิ้นครับ.