หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ยอมกินยาพิษกันหรือ ?

Author by 20/08/12No Comments »

ยาพิษ เป็นวัตถุอันตรายกินปริมาณมากทีเดียวตายเลย กินสะสมวันละเล็กละน้อยเหมือนคดีหม่อมลูกปลาใช้ผสมกาแฟให้ท่านกบดื่มทุกวันก็ทำลายตับไตไส้พุงถึงพิตักษัยวายชนม์เช่นกัน สถานการณ์วันนี้จึงน่ากลัว เมื่อมียาพิษจากสารกำจัดศัตรูพืชปนเปื้อนอยู่ในผัก ผลไม้ และอาหารสด อาหารปรุงสำเร็จรูปอยู่ทั่วไป

วันก่อน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ทัศนัย บูรณุปกรณ์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลจัดกิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดพิษเพื่อชีวิตปลอดภัย มอบป้ายเขียงสะอาดผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ 22 ราย กับอุปกรณ์ตรวจหาสารพิษตกค้างแก่ประธานชุมชน 4 แขวง ที่ตลาดเมืองใหม่ เสร็จแล้วออกตรวจร้านจำหน่ายอาหารทะเล เนื้อสัตว์ และผักสดในตลาด

เจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร พบผักหลายชนิด เช่น ผักสลัดแก้ว กะหล่ำ และคื่นไช่ มีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน เรียกว่าไม่สามารถจะเอามารับประทานได้หลายเจ้า จึงสั่งเก็บ และสอบหาต้นตอแหล่งผลิต แม่ค้าให้ข้อมูลว่ามาจากแถว ต.แม่แรม อ.แม่ริมนี่เอง และบางส่วนมาจากแหล่งปลูกอื่น ตามแต่จะอ้าง และไม่สามารถจะระบุว่าเป็นเกษตรกรรายใดชัดเจน

ตามข่าวบอกว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กับคณะไปตวจสารปนเปื้อนในอาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ ด้วยชุตตรวจ GT กับตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารปรุงสุก ก็ตรวจพบสารกันราในหน่อไม้ดองกับต้นหอมดองเกินมาตรฐาน ได้สั่งเก็บออกจากแผงจำหน่ายทันที เพื่อความปลอดภัยผู้บริโภค กับจะส่งตัวอยางไปตรวจพิสูจน์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่อีกครั้ง เพื่อความชัดเจนและความเป็นธรรมกับผู้ค้า

               นายกฯทัศนัยบอกในเขตเทศบาลมีประชากร 2 แสนคน ประชากรแฝง 1.4 แสนคน เท่ากับมีผู้บริโภครวม 3.4 แสนคน มีตลาดเมืองใหม่เป็นแหล่งจำหน่ายผักสดผลไม้ อาหารทะเลใหญ่สุดคิดเป็น 50 % ของผลผลิตทั้งหมด มูลค่า 1,000 ล้านบาท/ปี ที่เหลือกระจายตลาดสด และซุปเปอร์มาร์เก็ตกว่า 30 แห่ง ต้องใช้มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ เช่น ท้องร่วง ท้องเสีย เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว ถ้าอาหารมีสารพิษตกค้างหรือไม่ถูกสุขลักษณะจะมีผลกระทบวงกว้างมาก ที่สำคัญประชากรเขตเทศบาลไม่ไช่หนูทดลองยา หากผู้ค้าฝ่าฝืนขายกันอยู่ ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป…

ถึงเวลาเอาจริง มีการตรวจประจำสม่ำเสมอ ตรวจแล้วเตือนประชาชนด้วย แหล่งขายผักพืชไม้ของหมักของดองอันตรายที่ไหน จะได้ไม่ไปซื้อ เรื่องอะไรจะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยง ปล่อยให้เขาส่งยาพิษให้กินทุกวันละครับ.