หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

รากเหง้าท้องถิ่น

Author by 15/02/16No Comments »

 เคาะสนิม180               ตั้งใจจะเขียนถึงหลายวันมาแล้ว เกือบลืม เรื่องการจัดค่ายคุณธรรม ที่พระอาจารย์นคร ปัญญาวชิโร สำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้รากเหง้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ป่าเสร้าน้อย(วัดชัยสถาน) โดย สำนักงาน พม.เชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณ

โครงการ “ค่ายแกนนำเยาวชนรู้รักษ์วัฒนธรรมชุมชน” เพื่อสร้างแกนนำเด็กและเยาวชน ให้มีสำนึกรักษ์ชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง และให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้รากเหง้า ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน ตลอดจนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งจัดขึ้นกลางเดือนที่แล้ว

ค่ายนี้บูรณาการโครงการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ต.สันปูเลย มีเทศบาลตำบลสันปูเลย นำโดยนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีฯ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สภาวัฒนธรรมตำบลสันปูเลย คณะสงฆ์-คณะศรัทธาวัดชัยสถาน (ป่าเสร้าน้อย) และโรงเรียนบ้านป่าเสร้า เข้ามามีส่วนร่วม

ค่ายเรียนรู้รากเหง้า วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน มีเด็กเยาวชนในตำบลสันปูเลยสนใจเข้าร่วม 60 คน กับมีนักศึกษาจากประเทศจีนฃเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีก 13 มีพระครูประภัศร์ชัยคุณ เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต 2 เจ้าอาวาสวัด ป่าเสร้าน้อย  เป็นประธาน ครูศราวุธ กาวิชัย ตัวแทนโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา และนายสว่าง หนักแน่น นายกเทศมนตรีสันปูเลยร่วมให้ความรู้

                เห็นพระอาจารย์นคร จัดกิจกรรมแบบนี้แล้ว อยากให้มีที่วัดหรือหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น ๆ บ้าง ดูการทีมจัดค่ายของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา ประกอบด้วยครูศราวุธ กาวิชัย ครูชาติชาย ธรรมโม ครูวิสิทธิ์ สิทธิดง ครูดวงนภา วงศ์เผ่ ครูเมธาวี เจริญวรารัตนา ครูมะลิวรรณ มาผาบ จัดกระบวนการค่ายให้เด็กเยาวชนทำความรู้จักการใช้เครื่องมือเพื่อศึกษาชุมชน ตั้งแต่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน ผังผู้รู้ ตารางประเพณี ตารางทำมาหากินนำเสนอให้เด็กเข้าใจได้ง่ายถึงรากเหง้าของตนเอง เพราะส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้เรียนเลยจากถิ่นเกิดบ้านเก่าของตนเองไปไกลเหลือเกิน

ครูบอกว่า ก่อนทำกิจกรรมได้ลงพื้นที่ชุมชน เก็บข้อมูลจากผู้รู้ในตำบลสันปูเลย จึงนำมาเสนอให้เด้กเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มเด็กเยาวชน และนักศึกษาจีน ให้พบปะกับผู้รู้ในชุมชนบ้านป่าเสร้าหลวง บ้านป่าเสร้าน้อย บ้านสันทราย ปรากฏว่าเด็กทุกคนมีความกระตือรือร้น ในการค้นหาข้อมูลของชุมชนด้วยความอยากรู้ ถือเป็นการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความสนุก และซึมซับเอาความรู้รากเหง้าของตนเองได้อย่างแท้จริง (พรุ่งนี้มีต่อครับ).