หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ร้อง สคบ.จังหวัด

Author by 24/07/12No Comments »

ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ มีความเคลื่อนไหวของคณาจารย์ นักวิชาการ และตัวแทนองค์กรอิสระหรือเอ็นจีโอ.ที่มีชื่อเสียงในเชียงใหม่รวม 17 ท่านร่างจดหมาย เพื่อยื่นร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ เช้าวันจันทร์ เพื่อสอบถามความข้องใจ เหตุใดท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จึงขึ้นค่าจอดรถมโหฬาร

ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ อาจารย์วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ลงนามร้องเรียนเป็นคนแรก แนบใบเสร็จรับเงินค่าจอดรถ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นหลักฐานไปด้วย โดยระบุว่า การท่าอากาศยานเชียงใหม่ปรับราคาขึ้นค่าจอดรถแต่ละครั้ง 100% ทั้งนั้น เดิมเคยจอดวันละ 50 บาท มาวันนี้ปรับเป็น 200 บาทแล้ว จึงมีคำถามถึงประธาน สคบ.จังหวัดเชียงใหม่ 4 ข้อ

1. การตั้งอัตราค่าจอดรถใช้แนวคิด หลักการ เครื่องมือ และเกณฑ์อะไร ถึงได้เพิ่มขึ้น 100% ทุกครั้งที่ปรับขึ้น 2. การเก็บเงินค่าจอดรถในท่าอากาศเชียงใหม่ปัจจุบันได้ทำตามกฎหมายหรือระเบียบใดบ้าง 3.เงินที่ได้จากการเก็บหรือประมูลได้นำเข้าสู่ระบบการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ ?

4. มีระบบการบริหารจัดการอย่างไร และหากมีคณะกรรมการบริหารลานจอดรถ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนั้น มาจากไหน และมีสัดส่วนอย่างไรบ้าง ?

“ผู้มีรายชื่อท้ายนี้ ขอความกรุณาท่านประธาน สคบ.จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อให้เกิดการชี้แจงขึ้น โดยเชิญผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และผู้ร้องเรียนเข้าร่วมประชุมด้วย หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะได้จัดให้มีการประชุม เพื่อชี้แจงดังกล่าว ภายใน 1 เดือน หลังจากที่ได้รับร้องเรียนครั้งนี้” ในท้ายหนังสือระบุ พร้อมแนบเบอร์โทรศัพท์ให้เสร็จสรรพ

ผมว่าอาจารย์ท่านคงจะใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประจำ เช่นเดียวกับผู้ที่ต้องไปรับไปส่งคนขึ้นเครื่องบิน และถูกไล่เข้าลานจอด จึงเดือดร้อนจากการปรับขึ้นค่าจอดรถของการท่าฯ ขณะที่ชาวบ้านทั่วไปนานทีได้มีโอกาสขึ้นเรือบินโดยจอดรถทิ้งไว้ จึงไม่ค่อยเดือดร้อนอะไร มีอีกส่วนที่ได้บัตรอนุญาตจอดฟรีนั่นไม่รู้สึกสะเทือนกระเป๋า แถมยังสบายใจอีกด้วย กลุ่มนี้ก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้ว แถมยังขอยืนอยู่ข้างการท่าไปตลอด …

ก็ได้แต่หวัง คณาจารย์ผู้ร้องเรียนจะมีโอกาสร่วมประชุม และรับคำตอบที่กังขาโดยไว และหวังไปถึงการท่าอากาศยานท่านจะมีคำชี้แจงว่า เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เชิดชูแต่ผลกำไร จนชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนครับ.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์