หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ฤดูกาลโยกย้าย

Author by 6/08/12No Comments »

พูดกันมานานเรื่องการโยกย้ายข้าราชการส่วนภูมิภาคมาประจำเชียงใหม่ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้ว่าฯ ลงไปถึงระดับผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีร่วม 40 หน่วยงาน/กระทรวง คนเชียงใหม่ดั้งเดิมมักพูดว่า “ข้าราชการมาแล้วก็ไป ไม่เห็นจะมีอะไร” ซึ่งคงหมายถึงข้าราชการบางคนบางท่าน ที่ไร้ฝีมือจริง ๆ เท่านั้น

แต่กรณีของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล มาดำรงตำแหน่งจะครบ 2 ปีที่เร็ว ๆ นี้ ชาวเชียงใหม่ไม่น้อยคงได้เห็นฝีมือกันแล้วว่ามาเอาตำแหน่งแห่งหนไม่นานก็ต้องไปหรือไม่ และพลันที่มีข่าวหนาหูว่าฤดูการโยกย้ายอันใกล้นี้ จะมีชื่อของ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ท่านนี้ต้องไปรับหน้าที่ใหม่ คำถามนี้มีคำตอบ เพราะก่อนวันฉลองชัยไทยนิวส์ ก้าวสู่ปีที่ 43 ผวจ.เชียงใหม่มาอวยพรไว้ล่วงหน้า

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บอกเป็นเรื่องปกติของระบบราชการ เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ ก็จะโยกย้ายสับเปลี่ยนหรือเลื่อนตำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการ กรณีของท่านนั้น ไม่ทราบจะได้ย้ายจากเชียงใหม่ไปหรือเปล่า แต่ในฐานะข้าราชการ ถ้ามีคำสั่งก็ต้องไปตามวาระ ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เท่าที่อยู่เชียงใหม่มาจะครบ 2 ปีก็มีความร่วมมือดีมาก ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดถึงพี่น้องประชาชน…

            “จริง ๆ แล้ว มีความรักความผูกพันกับพี่น้องประชาชน และเยาวชนที่นี่มาก เวลาสั้น ๆ จวนจะครบ 2 ปีได้ร่วมกันทำงานใหญ่น้อยด้วยความราบรื่น บางครั้งรู้สึกว่าเป็นงานหนัก และมีปัญหาก็ไม่กังวลทุกคนเข้าใจ  ส่วนจะต้องย้ายจากไป ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ใจหาย เอาไว้มีคำสั่งมาดีกว่า ก็คงรู้ก่อนล่วงหน้าบ้าง” ท่านผู้ว่าฯบอกทำนองนี้

ถามถึงภารกิจสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังจะเดินหน้ามีอะไรบ้าง ท่านบอกว่าอยากให้มีองค์กรเยาวชนกระจายไปสู่ระดับอำเภอ มีศูนย์เยาวชนอำเภอ และศูนย์เยาวชนตำบลให้ครบ เพื่อเป็นเวทีของเยาวชนให้เกิดการระดมสมอง ความคิด ทิศทางที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่ไปสู่เป้าหมายเพื่อบ้านเมือง ขณะนี้มอบให้คุณมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดดำเนินการอยู่ น่าจะเห็นผลในไม่ช้า ฯลฯ

         ก็น่าใจหาย หากผู้ว่าฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ต้องย้ายจากไป นอกจากเสียดายในฝีมือของท่านแล้ว ยังไม่แน่ใจว่าท่านที่จะมาทำหน้าที่คนใหม่จะ “มือถึง” หรือไม่ และจะมาสร้างความผิดหวังอะไรหรือไม่ ความกังวลแบบนี้เคยเผชิญความจริงมาแล้วในอดีต

อย่างไรก็ตาม สมัยหนึ่งชาวเชียงใหม่เคยยับยั้งมติ ครม.ไม่ให้ย้ายผู้ว่าฯ ชัยยา พูนศิริวงศ์ไป ผลก็คือทำให้ท่านดักดานอยู่เชียงใหม่ถึง 7 ปี ความก้าวหน้าในหน้าที่เลยเป็นได้แค่อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เท่านั้น.

บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์