หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ฤดูเห็ด

Author by 12/05/14No Comments »

          แม้พระโคกินหญ้ากินน้ำจะทำนายว่า ปีนี้น้ำจะน้อย ที่นาดอนจะไม่ได้ผลเต็มที่ แต่ต้นฝนก็มีตกทุกวัน ตกมากับพายุฤดูร้อนก่อนแผ่นดินไหว ป่านนี้ยังไม่เลิกตก บางวันน้ำท่วมน้ำนองบนถนน เพราะท่อตันระบายไม่ทัน ส่วนชายป่าชายเขา ก็มียอดผักนานาชนิดงอกกันสลอน พร้อมกับเห็ดป่านานาชนิด

พูดเรื่องเห็ด ในโลกนี้มีนับพันสายพันธุ์ มีทั้งประเภทกินได้ กินไม่ได้ถึงตายทันที รวมทั้งที่กินได้แต่เมา-อาเจียนและอาจถึงตายหากรักษาไม่ทัน เป็นเรื่องปกติของต้นฤดูฝนทุกปี ที่ต้องเตือนกันเสมอ แต่สำหรับเห็ดที่นิยมบริโภค และราคาแพงสุด ๆ ขณะนี้หนีไม่พ้น “เห็ดถอบ” ราคาลิตรละ 250-450 บาท มีทั้งลิตรเล็กลิตรใหญ่ ทั้งเห็ดหนุ่มเห็ดแก่ แล้วแต่ละเลือกหรือเลือกไม่เป็น ถูกหลอกตามระเบียบ

สำหรับเห็ดพิษ ปีนี้ยังไม่มีขึ้นหน้าหนึ่ง แต่ฟังคำเตือนจากหมอ น.พ.ปิติ ทั้งไพศาล สาธารณสุขจังหวัดแพร่ บอกฤดูฝนทุกปีช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จะมีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากการกินเห็ดพิษเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือเสี่ยงอันตรายจากเห็ดพิษมากที่สุด โดยเห็ดพิษในประเทศไทยมีหลายชนิด ที่สำคัญและที่มีพิษร้ายแรงสุดถึงขั้นเสียชีวิตที่พบได้บ่อยคือเห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก หรือเห็ดสะงาก เห็ดไข่ห่าน และเห็ดไข่ตายซาก

จากการเฝ้าระวังของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือเสียชีวิตจากเห็ดพิษ แต่ก็ต้องรีบประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องพิษภัยจากการกินเห็ดผ่านสื่อต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกพื้นที่เฝ้าระวัง หากพบผู้ป่วยให้รีบสวนโรคในผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทุกราย และเก็บตัวอย่างเห็ดป่าที่รับประทานเข้าไป ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อหาความเป็นพิษ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณหมอเตือนกรณีเก็บเห็ดที่ไม่ให้เสี่ยงต่อการกินเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บเห็ดหลังฝนตก เพราะฝนอาจชะล้างสีของเห็ดทำให้เข้าใจผิดได้ เห็ดที่เก็บควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้ารับประทานเห็ดแล้วมีอาการเมา จิตหลอน ปวดท้องอย่างรุนแรง ทำให้อาเจียน เพราะอาการของผู้กินเห็ดพิษส่วนใหญ่ทุกรายจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อาการที่พบรองลงมาคือ ถ่ายเหลว ปวดท้อง อาการจะเกิดขึ้นหลังกินแล้วประมาณ 20 นาที-24 ชั่วโมง

รายที่อาการรุนแรงจะเสียชีวิตได้ภายใน 1-8 วัน ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะตับวาย ไตวาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น คือต้องทำให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมาให้หมด โดยการล้วงคอหรือกรอกไข่ขาว เพื่อลดการดูดซึมพิษเข้าร่างกาย แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกล้บ้านทันที