หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลดราคาค่าโดยสาร

Author by 1/09/14No Comments »

   เคาะสนิม180       ในที่สุด บริการรถสองแถวประจำทางของเมืองเชียงใหม่ โดยจัดรถสี่ล้อแดงของสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัดร่วมกับรถเมล์เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าวิ่ง 12 เส้นทาง รวมทั้งบางเส้นทางวนซ้ายวนขวา ก็ดำเนินมาครบรอบหนึ่งเดือนพอดี ถ้ามีการประเมินผลก็ไม่ต้องตกใจ ไม่ผิดความคาดหมาย รถวิ่งเป็นสาย ๆ ไม่ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนตามเคย

จากอดีต 50 ปีก่อน คนเชียงใหม่ใช้บริการรถเมล์เหลืองเฉลิมพล ถัดมาอีกสัก 30 ปีมีรถเมล์เปรมประชาขนส่ง และรถเมล์บ้านขวัญเวียงมาเสริม ก่อนจะมีรถเมล์เทศบาล เดิมพอจะมีคนใช้บริการอยู่บ้าง แต่เนื่องจากรถบริการเริ่มเก่าลง และขาดช่วงวิ่ง จนชาวบ้านรอไม่ไหว พากันซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้จนตัวเลขจดทะเบียนสูงอันดับต้น ๆ ของประเทศ บ้านทุกหลังมีจักรยานยนต์หมด ความจำเป็นจะพึ่งพารถเมล์เริ่มน้อยลง ๆ

ช่วงปี 2523 เริ่มมีรถสามล้อเครื่องรุ่นสองเข้ามาแทนรถสามล้อเครื่องที่มีเบาะสองแถว ผสมกับรถสองแถว(สี่ล้อ)แดงที่ถูกจัดระเบียบให้ต้องเข้าสังกัดสหกรณ์เดินรถเป็นต้นมา ประชาชนที่ไม่มีรถส่วนตัวจริง ๆ จึงหันมาใช้บริการรถโบก สามารถขึ้นได้และลงได้ทุกที่ไม่ต้องพึ่งป้ายรถเมล์ ความสะดวกมีมากกว่าที่ต้องเดินไปปากซอยเพื่อรอรถเมล์ แต่ถึงอย่างนั้นรถเมล์สายต่างอำเภอ ก็ยังมีบริการอยู่ ยกเว้นรถวิ่งเป็นสายในเมือง0….

ก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม ผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ แจ้งในที่ประชุมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กับสื่อมวลชน ว่า หลังจากที่ได้มีการจัดระเบียบรถสาธารณะมาระยะหนึ่งแล้ว ยังคงมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้น และยังไม่ลงตัว ต้องค่อยแก้ไขกันไปแล้วจะดีขึ้น ที่ผ่านมาในส่วนของรถสี่ล้อแดง ของ   สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ที่มีทั้งหมด 2,700 คัน ได้เข้าร่วม    โครงการรถสาธารณะประจำ 11 เส้นทาง ทั้งสิ้น 550 คันถือว่ามาก และน่าเพียงพอ

แต่เมื่อทดลองวิ่งเป็นเส้นทางแล้ว ผู้ขับรถสองแถวยังบ่นว่ามีผู้ใช้บริการน้อย และแยกแยะไม่ออกระหว่างรถสองแถวที่วิ่งประจำทาง และที่วิ่งวนทั่วไปในเมือง ซ้ำยังมีราคาค่าโดยสารที่แตกต่างกัน จึงได้ประชุมพูดคุยให้การบริการทั้งสองแบบลดราคาเหลือ 10 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป และ 5 บาทสำหรับนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ

ผู้ว่าฯ บอกจะหางบประมาณหรือแหล่งทุนจากท้องถิ่นบางส่วน มาสนับสนุนช่วยสหกรณ์ฯ เพื่อให้เส้นทางที่จัดทำขึ้นคงอยู่ให้ได้ และมติที่ประชุมมีว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป จะลดราคาค่าโดยสารลง และทำป้ายต่าง ๆ ที่ข้างรถโดยสารแบบประจำทางให้โดดเด่นขึ้น พร้อมกันนั้นจะมีการประเมินระบบอย่างต่อเนื่องด้วยครับก็ลองดูอีกสักตั้งจะมีผลอย่างไร สำหรับผมยังเห็นว่าต้องประชาสัมพันธ์เข้ม ๆ และรีบติดตั้งป้ายรถเมล์ไว้ครับ.