หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลานนาเอ็กซ์โป

Author by 9/06/15No Comments »

1         ขอเขียนเรื่องงานมหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา OTOP Lanna Expo อีกสักวัน เพราะวันก่อนตบท้ายว่าจะมีงานถึง 7 มิถุนายน จริง ๆ แล้วงานมีถึงวันที่ 9 มิถุนายน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ และการตลาดของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กับเพิ่มช่องทางการตลาด เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นงาน “ห้ามพลาด” อีกงาน

            ผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ เปิดงานมหกรรมสุดยอดโอทอปลานนา วันที่ 6 มิถุนายนบอกนี่เป็นการรวมสุดยอดของดีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน นำมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด ภายใต้แนวคิดช้อป ชิม โชว์เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า การลงทุน และการเจรจาทางธุรกิจสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป

            ตอนเย็น รมว.กระทรวงวัฒนธรรม  วีระ โรจน์พจนรัตน์ มาเป็นประธานเปิดมหกรรมการแสดงซอพื้นบ้านลานนา ในงาน มหกรรมโอทอปลานนา เป็นการสร้างสีสันของงานอีกด้าน เพื่ออนุรักษ์ศิลปะซอพื้นบ้านให้คงอยู่สืบทอดตลอดไป  โดยเฉพาะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นำทุนทางวัฒนธรรมมาเสริมรายได้

            งานนี้ จึงมีการนำคณะช่างซอจาก 8 จังหวัดภาคเหนือมาแสดงตลอดงานจนถึงวันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งน่ายินดีที่กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนการแสดงพื้นบ้าน ทั้งเชิญมาแสดง และยังรวบรวมช่างซอทุกคณะที่มีกว่า 300 คณะทั่วประเทศ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทร และราคาค่าจ้างมาเปิดเผยให้ประชาชนสามารถติดต่อได้โดยตรง

            วันเดียวกันมีการเสวนาหัวข้อ ซอพื้นบ้านลานนา มรดกภูมิปัญญาที่ยังคงอยู่ มีช่างซอศิลปินแห่งชาติ และศิลปินช่างซอ ช่างปี่ช่างแนจาก 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน มาร่วมทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ของศิลปินช่างซอเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ เพื่อนำไปแก้ปัญหาให้ตรงจุดว่าศิลปินพื้นบ้านเขาคิดอย่างไร เขารอความหวังอะไร ไม่ใช่รับแต่ถ้วยหรือโล่รางวัล แต่การจ้างงานไม่มี เป็นศิลปินแห่งชาติที่ยากจนไร้การเหลียวแลอย่างในอดีต

            น่าดีใจที่กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภาษาไทย ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตามนโยบายจะให้การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมปี 2558-2563 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยังคงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งเปิดเวทีให้แสดงออกอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้น และระยะยาว เป็นการสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัว ที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงท้องถิ่นซอพื้นบ้านลานนาให้คงอยู่ต่อไปด้วย

            9 มิถุนายนี้วันสุดท้ายแล้ว ไปชมงานลานนาเอกโปร 2015 แถมได้ฟังซอที่นำขึ้นสู่งานระดับชาติครั้งแรก ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเชียงใหม่กันเถอะครับ.

 บุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์