หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลำไยผีถึงป่าช้า ?

Author by 10/08/14No Comments »

 เคาะสนิม180         อย่างที่คาดการณ์ไว้ไม่ผิด ปีนี้ผลผลิตลำไยเหนือออกมาก จะทำให้พ่อค้าได้โอกาสกดราคารับซื้อ ขนาดทางทหารเข้าไปกดดันขอร้องไม่ให้พ่อค้าฮั้วกันหยุดรับซื้อก็ไม่ได้ผล มาตรการของรัฐที่เคยใช้กว่าจะระบายลำไยออกจากพื้นที่ก็ล่าช้า ที่สุดก็เดือดร้อนกันไปทั่ว ไม่เฉพาะแต่เชียงใหม่-ลำพูน แต่กินไปถึงพะเยา และเชียงรายด้วย

นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดเผยล่าสุดว่า จากการประเมินผลผลิตลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มี 293,221 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 9.85 จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ทำให้ต้นลำไยติดดอกออกผลมาก ตอนนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วร้อยละ 50 ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุด ทำให้ราคาตกต่ำลง

จังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดแผนดำเนินการคือ 1.จัดสรรวงเงินให้ผู้ประกอบการ โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) อนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมการแปรรูปลำไย โดยสนับสนุนเงินชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 จำนวน 42 ราย วงเงิน 440 ล้านบาทแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินการได้ทันที นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถกู้เงิน “แพคกิ้ง สต็อค” (Packing Stock หรือ Packing Credit) จาก ธกส. ในวงเงิน 744 ล้านบาทได้อีกทาง

2.การกระจายออกนอกแหล่งผลิต มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายผลผลิตลำไยไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ภายในจังหวัด เป้าหมาย 1,000 ตัน มีจุดจำหน่ายที่สวนบวกหาด บริเวณศาลากลาง ไนท์ซาฟารี และสถานที่จัดงานต่าง ๆ สำหรับภายในประเทศมีเป้าหมาย 5,300 ตัน ให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ธกส. รวมทั้งศูนย์กระจายสินค้า (DC) ของกระทรวงมหาดไทย โดยประสานจังหวัดนอกแหล่งผลิตลำไยช่วยรับไปกระจายให้ผู้บริโภคโดยตรงในราคาพิเศษ ก็ได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว แต่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีก ด้านต่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ ก็นำคณะผู้ประกอบการลำไยสดและแปรรูปไปเจรจาขายลำไยที่อินโดนีเซีย ได้รับการสั่งซื้อในวงเงิน 150 ล้านบาท และเปิดให้นำเข้าลำไยจากไทยมากขึ้น

รองผู้ว่าฯนาวิน หวังว่าจากการอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมโครงการกู้เงินไปรับซื้อลำไยได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการเปิดแพคกิ้ง สต็อค ของธกส. จะทำให้ผู้ประกอบการ มีวงเงินรับซื้อลำไยได้ตลอดฤดูกาล รวมทั้งการเร่งผลักดันผลผลิตลำไยไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง จะช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้…

ไปฟังความเห็นชาวสวน ผมอยากร้องไห้ เพราะทางการยื่นดาบ(เงินกู้ดอกถูก)ให้พ่อค้าไปรับซื้อลำไย แต่กลับไปกดราคาลำไยแข่งกับพ่อค้าจีน ไต้หวัน และอินโดนีเซีย เห็นได้จากราคาร่วงลงทุกวัน ลำไยที่เหลือร้อยละ 50 จึงวังเวงเหมือนอยู่ในป่าช้า ไม่เผาก็ฝังนั่นแหละครับ ?