หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

ลำไยราคาร่วง

Author by 17/07/14No Comments »

longan3            ผมเป็นเพื่อนกับคุณสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ใน face book เห็นท่านไปโพสต์ภาพ และข้อความว่ามีการเก็บผลผลิตลำไยฤดูใหม่ 2557 แล้ว โดยเฉพาะที่ อ.สารภี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม เกษตรกรเก็บผลผลิตขายให้กับพ่อค้าได้ราคาดีพอสมควร เกรด AA กก.ละ 30-32 บาท เกรด A 22-27 บาท เพื่อส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย เป็นลำไยสดถือว่าราคาดีใช้ได้

เพราะปีนี้ลำไยออกมาก ไปทางไหนเห็นลูกดกจนกิ่งลู่ แม้แต่ต้นเล็กต้นน้อยก็ออกผล ลำไยไม่เคยได้ปุ๋ยหรืออาหารใด ๆ ปีนี้เทวดาก็เสกให้ออกผลถ้วนหน้า จากเดิมทั่วภาคเหนือเคยผลิตลำไยในฤดูได้ประมาณ 2-3 แสนตันหรือในปีที่ออกผลน้อยสุดได้เกือบ 2 แสนตัน แต่ปี 2557 เครือข่ายลำไยภาคเหนือของคุณประเทือง คงรอด ประมาณการว่าผลผลิตจะได้มากถึง 6 แสนตัน เกินมาเป็นสามเท่าตัว…

แต่พอวันที่ 14 กรกฎาคม ท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ออกติดตามสถานการณ์ลำไยรูดร่วง พบจุดรับซื้อบนเส้นทางสันป่าตอง-ลำพูน จนถึงจุดรับซื้อริมปิง หนองตอง สบหาร เกรด AA ราคา 20 บาท A ตัวเดียวราคา 18 บาท B ราคา 6 บาท และเกรด C เหลือ กก.ละบาทเดียว โดยมีภาพขึ้นป้ายราคาประกอบมาชัดเจน

            เห็นแล้วต้องตกใจ นี่ยังเพิ่งต้นฤดูเท่านั้น แต่ราคาลำไยร่วงลงทุกวัน นอกจากนั้น คุณสมพล แสนคำ ยังพบว่าผลผลิตที่ออกดกมากปีนี้ ทำให้ผลลำไยเล็กลงจัดเป็นเกรด A ตัวเดียวหรือเป็นเกรด B และ C ไปเลย ตรงนี้มีผลต่อราคารับซื้อของพ่อค้า สามารถกดราคาชาวสวนได้ เมื่อขายสดไม่ได้ราคาก็จะทำเป็นลำไยรูดร่วง เพื่อส่งเข้าโรงอบลำไยแห้งหรือคว้านเป็นลำไยสีทอง รอขายกันต่อไป

นอกจากปัญหาด้านราคาแล้ว ปีนี้เกษตรกรกำลังเผชิญกับแรงงานเก็บ และคัดลำไย เพราะหาคนพื้นบ้านในท้องที่มารับจ้างยาก ก็ต้องหันไปจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งตั้งการ์ดไว้แล้วไม่ได้ค่าแรงวันละ 300 บาทไม่ทำ ส่วนคนขึ้นเก็บไม่ได้ 400 ไม่ทำ อาจทำให้เจ้าของสวนปวดหัวมากขึ้น ถ้าราคาลำไยตกมาก ๆ ก็อาจปล่อยให้แห้งคาต้นเหมือนปีก่อน ๆ

ผมอยากเสนอท่านผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ และผู้ว่าฯสุวรรณ กล่าวสุนทร รีบชักชวนให้คนต่างจังหวัดสั่งซื้อลำไยหรือมาเที่ยวแล้ว ขากลับให้หิ้วกลับกันมาก ๆ รณรงค์ให้คนไทยกินลำไย ทำเมนูลำไยมาก ๆ ซื้อเป็นของฝากของขวัญ ไปรษณีย์รับส่งทั่วราชอาณาจักร และให้จัดหางานจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือชาวสวน จัดหาแรงงานเก็บลำไย ส่งเสริให้คนไทยที่ว่างงานมารับจ้างกันมาก ๆ ครับ.