หน้าหลัก » บทความเคาะสนิม

วันมหามงคล

Author by 5/12/14No Comments »

  เคาะสนิม180       โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 คุณอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งมาว่า เป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันแสดงถึงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

จังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 06.45 น. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 199 รูป ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 09.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัเชียงใหม่

          ขอเชิญประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว เพื่อร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในทุกๆด้านต่อปวงชนชาวไทย

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในยามปกติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงงาน เพื่อให้เกิดโครงการและการแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนอย่างมิว่างเว้น แม้เมื่อพระองค์ประชวร ก็ยังทรงงานในโรงพยาบาลในฐานะพระประมุขของชาติทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และเหนื่อยพระหฤทัยอยู่เป็นอันมาก ซึ่งในระหว่างนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหายจากพระอาการประชวร

แม้ระหว่างที่พระองค์ประชวร เมื่อทรงทราบว่าพื้นที่ใดพสกนิกรประสบภัยธรรมชาติภัยหนาว ภัยแล้ง อุบัติภัยทั้งหลาย ก็จะพระราชทานความช่วยเหลือทันท่วงที ข้อนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดของประชาชนมานานแล้ว โดยที่รัฐบาล และส่วนราชการต่าง ๆ ก็ร่วมสนองพระราชประสงค์ด้วยความปลื้มปีตียินดี

นอกจากนั้น พระบรมวงศานุวงศ์ก็ทรงงานถวายพ่อหลวงแห่งแผ่นดิน ร่วมดูแลทุกข์สุขประชาชนอย่างใกล้ชิด ล่าสุดไม่กี่วันมานี้  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้ราชองครักษ์สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ทันทีที่เข้าสู่ฤดูหนาว โดยพื้นที่อมก๋อยอุณหภูมิลดลงต่ำระดับยอดดอยอินทนนท์

นายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ปภ.เชียงใหม่บอก ข่าวที่เผยแพร่เรื่องภัยหนาว ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งให้ช่วยเหลือทันที นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น นอกจากนั้นมีมูลนิธิสมาคมต่าง เข้าไปให้แจกผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวหลายพื้นที่ด้วยขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เทอญ.